22.07.2015 Protest Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY

ul.Taczanowskiego 24 60-147 POZNAŃ

tel. 501 448281

__________________________________________________________________

 

Poznań dn. 20 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo

Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam

Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam

Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam

LeasingTeam Sp. z o. o.

Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7, Budynek C
02-677 Warszawa

Protest

Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy, wyraża zdecydowany protest wobec dyscyplinarnego zwolnienia z pracy w LeasingTeam red. Agaty Ławniczak-Loby, Wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego ZZPTiTMP Wizja i Przewodniczącej Organizacji Zakładowej w LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja.

W świetle znanych nam faktów, działania Zarządu LeasingTeam wymierzone w red. Agatę Ławniczak- Lobę wydają się mieć wyraźnie antyzwiązkowy charakter i znamiona wielokrotnie powtarzanej szykany. Red. Agata Ławniczak -Loba jest niekwestionowanym leaderem legalnie działającej w LeasingTeam organizacji pracowniczej i dziennikarzem o znaczącym dorobku zawodowym i -choćby z tych racji- uczestnikiem dialogu społecznego, który powinien być prowadzony również w każdym normalnie funkcjonującym przedsiębiorstwie. Procesowi temu nie mogą służyć groźby i stosowanie zwolnień dyscyplinarnych wobec reprezentanta związku zawodowego. W przypadku LeasingTeam praktyka taka rodzi wrażenie konsekwentnego procederu zastraszania strony pracowniczej i tych jej przedstawicieli, którzy mają odwagę wytykać Pracodawcy niewłaściwe decyzje, jak również protestować przeciwko ich skutkom. Jest to wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 167), jak również nie mieści się w regułach współżycia społecznego obowiązujących w naszym kraju.

W związku z powyższym apelujemy do Zarządu LeasingTeam o zmianę nastawienia do Organizacji Zakładowej w LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja i do wycofania wręczonego red. Agacie Ławniczak -Lobie wypowiedzenia umowy o pracę.

Z poważaniem,

za Zarząd Główny

Piotr Górski

Przewodniczący ZG ZZD

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
22.07.2015 Protest Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz