4.08.2015 Wizja wita z zadowoleniem deklaracje Prezesa Janusz Daszczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie,

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja przyjmuje z zadowoleniem, ale przede wszystkim z ogromną nadzieją, słowa Pana Prezesa o „nowym otwarciu w relacjach między pracodawcą a działającymi w TVP organizacjami związkowymi„. Są one dla nas szczególnie istotne ze względu na ostatni, kilkuletni okres całkowitego braku dialogu społecznego w TVP.

ZZPTiTMP Wizja jest organizacją zrzeszającą głównie pracowników twórczych i technicznych. Te właśnie grupy zawodowe przez ostatnie lata były poddane wielu niekorzystnym, z punktu widzenia pracowników, procesom prowadzonym przez pracodawcę. Najpierw był to nacisk na zatrudnianie pracowników –  w tych zawodach – wyłącznie na umowach śmieciowych i zaprzestanie jakichkolwiek zatrudnień pracowniczych, potem nieustający proces zwolnień grupowych, następnie nacisk na pracę wyłącznie w oparciu o tzw. samozatrudnienie, aż wreszcie – całkowicie niezgodny z prawem tzw. outsourcing, którego zresztą efektem miało być zmuszenie pracowników do rozwiązania umów o pracę i podjęcie współpracy na zasadzie tzw. samozatrudnienia.

Skutkiem tych działań kolejnych zarządów TVP, w tym szczególnie ostatniego, jest – na co wyraźnie wskazuje NIK w swoim raporcie pokontrolnym – spadek zatrudnienia pracowników twórczych w TVP do poziomu jedynie 24% ogółu załogi. To zaś potwierdza ewidentnie nasze stanowisko o tendencji do stopniowego pozbywania się z TVP produkcji wewnętrznej.

Podzielamy całkowicie, sformułowany przez Pana Prezesa, pogląd na zadania, jakie powinna realizować telewizja publiczna, zarysowane w siedmiopunktowym programie, który przedstawiony został w liście do pracowników. Nie da ich się jednak – naszym zdaniem – zrealizować bez własnej bazy pracowników twórczych i technicznych, którzy mocno identyfikować się będą z Telewizją Polską. Na taki zaś związek i indetyfikację liczyć można przede wszystkim w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Należy tu zresztą wskazać, że dla wszystkich zawodów twórczych i technicznych w TVP wypełnione są ustawowe znamiona, charakteryzujące stosunek pracy. W tym też kontekście uważamy, za niezwykle słuszny postulat Pana Prezesa o powrocie do koncepcji funkcjonowania redakcji gatunkowych. Z podobną propozycją reformy wychodził pierwotnie Prezes Juliusz Braun, w czym miał ogromne wpracie ZZ Wizja. Niestety nie miał na tyle siły, aby przekonać do tej koncepcji Radę Nadzorczą i w efekcie – zamiast utworzenia redakcji gatunkowych i przeniesienia tam dziennikarzy – wybrał i zrealizował, niezgodną z prawem oraz szkodliwą dla pracowników i TVP, koncepcję tzw. outsourcingu.

Szczególnie zatem serdecznie witamy słowa Pana Prezesa o „świadomości, że do wyjaśnienia, ustalenia i rozstrzygnięcia pozostaje wiele spraw pracowniczych” oraz   „gwarancji otwartości i świeżości spojrzenia na te problemy, a przede wszystkim silnej woli i determinacji do ich rozwiązania„.

Podobnie, jak Pan Prezes, „jesteśmy przekonani, że w drodze wspólnego dialogu z organizacjami związkowymi, uda  się wypracować i ustalić rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie zaangażowane strony„.

Jesteśmy otwarci, mamy nadzieję na dobrą współpracę i pozostajemy w oczekiwaniu na spotkanie. Liczymy, że poza spotkaniem ze wszystkimi związkami zawodowymi zechce Pan Prezes możliwe pilnie spotkać się ze związkiem Wizja w kwestiach poruszonych w naszym poprzednim wystąpieniu. Wymagają one bowiem pilnych działań i rozwiązań.

ZG ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz