5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS:

Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo:

– nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad

– pracowali na tych samych stanowiskach z takim samym zakresem obowiązków – faktycznyj nadzór nad ich pracą sprawował dotychczasowy pracodawca tj. TVP S.A. (nadzór LeasingTeam sp. z oo sprowadzał się od obsługi kadrowo – płacowej)

– wszelkie bieżące czynności wobec pracujących podejmowała TVP S.A.

– wynagrodzenie dla wszystkich pracujących było wypłacane przez TVP S.A. za pośrednictwem LeasinTeam sp. zoo

– nie nastąpiło przeniesienie części majątku na nowego pracodawcę – zgodnie z umową usługi świadczone przez LeasingTeam sp. z oo miały być wykonywane na sprzęcie udostępnionym do czasowego korzystania przez TVP S.A. Formalne przekazanie aktywów trwałych wymienionych w załączniku nr 11 do umowy z dnia 26 maja 2014 r. w użytkowanie w formie protokołu przekazania nie nastąpiło

– działalność LeasingTeam sp. z oo nie jest tożsama z działalnością TVP S.A.

– korzyści z realizacji umowy czerpie TVP S.A.

– wszelkie koszty wytworzenia programów i eksploatacji sprzętu ponosiła TVP S.A.

W związku 739293_luk3_140601120zus2004_34z powyższym dla nw. osób w okresie od 01.07.2014r. do nadal zgodnie z art 4 pkt 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r poz. 1442 ze zm.) pracodawcą i jednocześnie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na FP i FGŚP pozostaje Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

(TU LISTA 409 OSÓB)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.4/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób, 8.4 out of 10 based on 5 ratings

Napisz komentarz