22.02.2016 Leasingteam zwalnia ostatnich 88 pracowników TVP

W dniu 22 lutego 2016r. odbyło się spotkanie zarządu spółki LeasingTeam ze związkami zawodowymi, którego tematem były planowane zwolnienia grupowe osób, które pozostały jeszcze w tej spółce, po rzekomym ich przeniesieniu na podstawie umowy zawartej między TVP a LT w czerwcu 2014r.

news_49378_1436877502_big2

Przedstawiciele zarządu LT stwierdzili jednoznacznie, że jedynym powodem przeprowadzenia planowanych zwolnień grupowych jest zakończenie dwuletniej umowy z TVP, która wygasa 30 czerwca. Andżelika Majewska przekazała informację, że LT zwracało się do Telewizji Polskiej z propozycją przedłużenia umowy o kolejny rok. Taką możliwość, jak powiedziano, przewidywała umowa zawarta między tymi firmami. Telewizja Polska nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Poinformowano nas również, że – jako alternatywę – zaproponowano zarządowi TVP powrót 88 osób pozostałych jeszcze w LT do telewizji publicznej z dniem zakończenia umowy. Żadnej odpowiedzi na tę propozycję nie uzyskano.

Zarząd LT gwarantuje pozostanie w spółce jedynie osobom chronionym na podstawie przepisów szczególnych m.in. ze względu na ochronę przedemerytalną. Osobom tym będą przedstawiane propozycje zmiany warunków zatrudnienia, bez zmiany warunków wynagradzania. Oznacza to, jak powiedziano, że LT będzie szukać dla tych osób innych zadań. W takiej sytuacji jest około 35 z 88 pracowników.

Przedstawiciele związków zawodowych podali w wątpliwość powód zwolnień. Uważamy, że jest on pozorny, tak jak i cały proces przeniesienia  pracowników TVP. Podczas następnego spotkania, które odbędzie się 29 lutego zostaną przedstawione szczegóły wypowiedzeń. Związki otrzymały propozycję porozumienia (w załączniku).

ZZPTiTMP WIZJA Wizja przygotowuje kolejne pismo do prezesa J. Kurskiego w sprawie rozwiązania problemu outsourcingu. Pierwsze pismo w tej sprawie wysłaliśmy w ubiegły piątek (poniżej). W kolejnym – wystąpimy z propozycją przyjęcia do TVP pozostałych w LT 88 osób z dniem zakończenia umowy. Mamy nadzieję, że prezes J. Kurski wykaże wolę naprawienia krzywd wyrządzonych pracownikom przez poprzednie władze TVP.

Następny komunikat przekażemy 29 lutego, po zakończeniu kolejnych rozmów w LT.

ZZPTiT MP Wizja

 

———————————————————————————————————————————

Szanowni Panowie

Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.

Maciej Stanecki
Członek Zarządu TVP S.A.

Szanowni Panowie,

W dniu 15 lutego br. dowiedzieliśmy się, że ag
encja pracy tymczasowej LeasingTeam sp. z o.o., do której 1 lipca 2014 roku poprzedni Zarząd TVP   rzekomo przeniósł, na zasadzie outsourcingu, 411 etatowych pracowników telewizji publicznej, planuje do 30.06.2016 zwolnić grupowo wszystkich tych, którzy tam jeszcze pracują na rzecz TVP.  Na bruk ma trafić 88 ostatnich, rzekomo przeniesionych  pracowników.

Piszemy o tym do Pana Ministra jak i do Pana, Panie Prezesie, ponieważ od  wyborów  parlamentarnych i  wyboru  nowych władz Spółki czekamy na zapowiadaną „dobrą zmianę”  w mediach publicznych. Czekamy na wiadomość, że nowy Zarząd, przy aprobacie Ministra  i Wicepremiera w jednej osobie, ma pomysł na  powrót  do pracy ludzi wyrzuconych na brutalnych warunkach z TVP do LT. Brutalnych – gdyż najpierw poddawano nas rozmaitym pseudo testom psychologicznym i innym, nie mającym żadnego związku z profesjonalizmem dziennikarskim, a następnie agencja pracy tymczasowej narzuciła telewizyjnym twórcom swoje regulaminy i zasady, choć o produkcji telewizyjnej i telewizyjnym warsztacie nikt tam nie ma pojęcia (np. bezprawnie pozbawia  nas znaczącej części naszych zarobków). Odarto nas z godności zawodowej, odebrano status dziennikarza, złamano wiele norm prawnych  (wymienia je ZUS w wynikach kontroli, stwierdzając w podsumowaniu, że byliśmy i nadal pozostajemy pracownikami TVP). Agencja LT, zgodnie z prawem prasowym, nie posiada ani kompetencji, ani też uprawnień i statusu redakcji, więc nie może nadzorować pracy dziennikarzy, ani poddawać ich  merytorycznej ocenie. Trudno wyobrazić sobie, aby ten stan rzeczy mógł być zaakceptowany przez obecne władze TVP SA oraz właściwych ministrów.

Śledzimy na bieimagesżąco zmiany w TVP. Każdego dnia oczekujemy od Pana Prezesa na wiadomość, że nowe władze Spółki o  nas wiedzą – i pamiętają, że nasz dorobek, wiedza i kompetencje są  potrzebne, że będziemy uczestniczyć w zapowiadanej „dobrej zmianie w mediach publicznych”. Zamiast tej wiadomości dziś dowiadujemy się o zwolnieniach grupowych.

Czy TVP o nas zapomniała?

Czy będzie przyzwolenie na dalszą, jawną niesprawiedliwość i pozbawienie nas pracy w macierzystym zakładzie ? Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana, Panie Prezesie, na nasze pytanie, co mają Państwo zamiar zrobić w naszej sprawie?  Czy zechcą Państwo zmienić niekorzystne dla Spółki decyzje poprzednich władz  o pozornym outsourcingu, który kosztował TVP wiele milionów i nie przyniósł żadnych korzyści? Ucierpiał tylko wizerunek publicznej stacji, wzrosła  biurokracja wprowadzona  dla wypełniania pozorów „przeniesienia”, wyrządzono wiele krzywdy wieloletnim twórcom.

Czy wyrzucicie Państwo do kosza nasze ogromne doświadczenie, kreatywność, liczne nagrody zdobywane na festiwalach i konkursach? Latami TVP inwestowała w nas i w nasze zawodowe umiejętności, a teraz po dwóch latach upokorzeń w firmie pracy tymczasowej LeasingTeam, do której zostaliśmy wyrzuceni wbrew naszej woli przez poprzedni Zarząd TVP, mamy zostać ostatecznie wyrzuceni na bruk?

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra i Pana, Panie Prezesie,

o naprawienie skutków szkodliwej  uchwały poprzedniego Zarządu o pozornym przeniesieniu pracowników TVP, wśród których znaleźli się również ludzie „niemile widziani” przez poprzednie kierownictwo Spółki.

Przypominamy, że ZZPTiTMP Wizja prowadzi proces cywilny przeciwko TVP i LT o uznanie umowy między tymi firmami za nieważną. Będzie toczył się również proces wytoczony przez TVP w wyniku odwołania od decyzji ZUS uznającej, że wszyscy (409) pracownicy przeniesie z TVP do LT na mocy tej umowy są dalej pracownikami TVP. Wygrana pracowników w tych procesach będzie oznaczała dla TVP kontynuację straty. Czy nie lepiej znaleźć wspólne, kompromisowe  rozwiązanie ?

Dziwimy się też, że do tej pory nowy Zarząd nie spowodował pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rzekome przeniesienie części przedsiębiorstwa ?

W imieniu rzekomo przeniesionych pracowników

Z upoważnienia Zarządu OZ LT ZZPTiTMP Wizja

Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca ZG ZZPTiTMP Wizja
Jacek Dybowski Wiceprzewodniczący ZG ZZPTiTMP Wizja
Gerard Sawicki Wiceprzewodniczący OZ LT ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz