Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Zakończył się proces konsultacji w  sprawie zwolnień grupowych pracowników przeniesionych do LeasingTeam sp. z o.o.  W okresie od 15 lutego do 4 marca odbyły się cztery spotkania . W poniedziałek 14 marca 2016 roku  zostały wręczone pierwsze wypowiedzenia.

Od początku całego procesu zwolnień grupowych prowadzonych obecnie przez LeasingTeam Wizja stała na stanowisku,  że  naruszone zostały przepisy prawa, bowiem   powiadomiono Związki o rozpoczęciu procedury jeszcze przed wynikającymi z przepisów ustawowych koniecznymi konsultacjami w sprawie znalezienia możliwości uniknięcia zwolnień.  Nie przeprowadzono w tej sprawie żadnych rozmów, nie uwzględniono indywidualnych rozwiązań dla każdego objętego zwolnieniami.  Pracodawca potraktował ludzi jako jedną, bezosobową masę.

Wygaśnięcie umowy z TVP, które nastąpi 30 czerwca 2016 r. również nie może być podstawą  zwolnień, nie wolno przerzucać na pracowników odpowiedzialności za skutki   działalności gospodarczej prowadzonej przez Pracodawcę.  Nie dopełniono również innych, ustawowych zapisów wymaganych przy zwolnieniach grupowych, co może mieć znaczenie w przypadku wystąpienia Pracowników do sądu pracy.

7 marca br. Wizja  otrzymała listę z nazwiskami  43. osób wytypowanych do  zwolnień, w tym 20. jej członków.  Natomiast w dniu następnym  przesłano  Związkowi  regulamin zwolnień,  co jest kolejnym naruszeniem procedur.

W ustawowym terminie  5 dni wysłaliśmy  pisma  w obronie  wszystkich członków  Związku.  Przed uzyskaniem odpowiedzi, czy Leasing Team  uwzględni  odwołania, w poniedziałek 14 marca 2016 r. rozpoczęto  wręczanie wypowiedzeń!

Tego samego dnia o godz. 14.00 odbyło się  w LT dodatkowe spotkanie,  pilnie zwołane na wniosek związku  montażystów, który nie wziął w nim udziału.   Po dyskusji, Zarząd LT,  uwzględnił pisma odwoławcze  Związku  dotyczące  wycofania wypowiedzeń pracownikom  w ochronie emerytalnej i związkowej.

Na wniosek Wizji, pani Andżelika Majewska  zapewniła,   że osobom,  w wieku emerytalnym, czy też przedemerytalnym zostaną zaproponowane  indywidualne rozwiązania  m.in. przedłużenie okresu zatrudnienia. Indywidualne, ponieważ kwestia ochrony przedemerytalnej i nabycia uprawnień do emerytury, wynika z określonych przepisów, które powodują, że sytuacja każdej z tych osób jest inna.

Pozostałym  pracownikom  w szczególnej ochronie, firma, przedstawi projekt  zmiany warunków pracy podczas rozmów indywidualnych .

Jeżeli efekt spotkania Zarządu Głównego Wizji  z TVP na temat outsourcingu /co ma nastąpić 16 marca br/  okaże się rokujący,   LT jest gotowa  zmodyfikować proces wypowiedzeń.  Zatem wszystko teraz w rękach Prezesa TVP S.A.

Osoby, które otrzymały wypowiedzenia  mogą  w ciągu 7 dni zdecydować się  na wniesienie pozwu  do sądu pracy. Kancelaria „Regulus” przygotuje wzór pozwu. Ewentualna decyzja o wniesieniu  sprawy musi zostać podjęta przez każdego indywidualnie.

 

Zespół Negocjacyjny ZZPTiT MP „Wizja”

 

Barbara Markowska-Wójcik

Urszula Dembińska-Nowakowska

Jacek Dybowski

Dorota Rzepecka

Gerard Sawicki

mec. Marcin Szymanek

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz