Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy.

Sprzedaż w/w mieszkań odbywała się sukcesywnie za poprzednich dwóch zarządów Spółki. Ze względu na wartość sporu, pozew przesłany został do Sądu Okręgowego XXI Wydział  Pracy.

 

W dniu 16.06.2016 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok, który nakazuje TVP S.A. :

– przekazanie całej kwoty tj. pond 4 mln zł na ZFŚS,

– wpłatę 100 tys. zł  tytułem kosztów procesu,

– wypłatę  trzem związkom reprezentatywnym kwot po 7. 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Proces prowadzi warszawska Kancelaria Regulus, na co dzień doradzająca Wizji, zaś reprezentantem strony związkowej jest mec. Łukasz Panasiuk.

Przedstawiciele strony związkowej dążyli do ugody, aby zminimalizować  dodatkowe koszty. Niestety bezskutecznie.

Zadajemy również pytanie, czy obecny  Zarząd TVP podejmie inicjatywę pociągnięcia  do odpowiedzialności osoby z kadry kierowniczej i poprzednich Zarządów Spółki,  które odpowiadają za ten fakt?

 

                                                                                                             Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz