Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15

 

 

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan
Protokolant: Ewelina Truszkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja

przeciwko Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o przekazanie środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

  1. nakazuje Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazać na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 4.075.283,00 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych uzyskaną ze sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych,
  2. zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja kwoty po 7200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  • zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

 

 

 

Grzegorz Kochan

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz