10.04.2017 Sąd uchylił się od merytorycznego rozpoznania sprawy

ZZPTiTMP Wizja informuje, że sąd oddalił pozew związku o uznanie umowy na wyprowadzenie czterech grup pracowników twórczych z TVP do LT bez merytorycznego rozpoznania.

Sąd uznał, że związek miał interes do wystąpienia z pozwem, gdyż działał w obronie praw pracowniczych. Jednocześnie stwierdził, że nie mógł rozpoznać sprawy merytorycznie i rozstrzygnąć o ważności bądź nieważności umowy, ponieważ pracownicy mają dalej idący interes prawny niż związek, w postaci wystąpienia do sądów pracy o ustalenie, że TVP jest dalej ich pracodawcą. Uznał, że to sądy pracy rozpatrując takie pozwy pracownicze, powinny w toku tych procesów ustalić czy umowa była ważna czy też nie.

Sąd zwolnił związek z kosztów procesowych.

Związek wystąpi o uzasadnienie wyroku.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz