Komunikat

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 27 czerwca 2017 r
W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA.
Ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania:
1. Uchwała w sprawie Statutu Związku.
Zarząd organizacji zakładowej w TVP zatwierdził projekt nowego Statutu, który zostanie rozesłany członkom Związku do konsultacji. Konsultacje będą trwały do 15 sierpnia. Ostateczna wersja projektu Statutu zostanie przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 sierpnia. Ta wersja będzie rekomendowana delegatom na Zjazd Związku.
2. Propozycja rozwiązania problemów pracowników z grafikiem pracy.
Zarząd omówił problemy dotyczące czasu pracy ekip realizacyjnych TV oraz indywidualnego rozliczania dni i godzin pracy. Zarząd skieruje pismo do pracodawcy z propozycją uwzględnienia wniosków pracowników w tej sprawie. Jednocześnie pracodawcy zostanie przypomniane, że zgodnie z regulaminem pracy osoby zatrudnione w TVP mają pierwszeństwo w przydziale zadań.
3. Działania dot. procesu Związku Wizja przeciwko TVP i LT o stwierdzenie nieważności umowy outsourcingu pracowników zawartej pomiędzy TVP a LT
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 6 czerwca br., w dniu 20 czerwca została złożona apelacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jednocześnie przedstawiono wniosek o zwolnienie od ponoszenia w całości kosztów sądowych postępowania apelacyjnego.
4. Działania dot. procesu TVP przeciwko decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, III Oddział w Warszawie.
W trakcie realizacji jest uchwała z dnia 6 czerwca br. w sprawie przystąpienia przez ZZPTIT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP –ZUS. Obecnie Zarząd czeka na zgłoszenia osób, które wyrażają zgodę na przystąpienie Wizji jako interwenienta ubocznego w ich sprawach.
Podstawą działań związanych z interwencją będzie udział przedstawicieli Związku w procesach po stronie obecnych i byłych członków Wizji.
5. Związek wystąpił, w trybie dostępu do informacji publicznej, do Państwowej Inspekcji Pracy o przesłanie protokołu z zakończonej kontroli w TVP, która dotyczyła m.in. form zatrudnienia.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz