KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 03 października 2017 r

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 03 października 2017 r

2 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA. Przedstawiamy ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania:
Spotkanie z Markiem Makuchem , Dyr. Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Zarząd Wizji przedstawił tematy, zgłoszone przez członków Związku:

Sprawa grafików i organizacji pracy

– Zarząd Związku zgłosił problemy związane z grafikami pracowników ekip realizacyjnych. Według otrzymywanych informacji nie uwzględniają obowiązków wynikających z równoważnego systemu czasu pracy. Przedstawione zostały także inne bieżące sprawy związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

– Dyrektor M. Makuch podjął decyzje, o analizie zgłoszonych problemów, sprawdzeniu jaka jest sytuacja i jej przyczyny. Także zgodnie z sugestiami związku zaproponuje ich rozwiązanie. Związek został poproszony o zgłaszanie takich przypadków oraz przedstawianie na bieżąco innych przykładów nieprzestrzegania prawa pracy , czy też regulaminów spółki.

– Związek wyraził zaniepokojenie informacjami prasowymi o zwolnieniach dziennikarzy w Oddziale TVP w Poznaniu. Sprawa ma być wyjaśniona.

Wzrost zadań produkcyjnych

– Faktem jest, że wzrosła produkcja w Spółce. W ślad za tym Związek domaga się zwiększenia zatrudnienia etatowego w działach bezpośrednio związanych z produkcją.

Wynagrodzenia w Spółce

– Związek alarmuje, że rozpiętość wynagrodzeń za te same czynności w Oddziałach i Zakładzie Głównym dochodzi nawet do 70 %, na niekorzyść Oddziałów. W tej sytuacji Związek podejmie rozmowy nt. zmiany Regulaminu wynagrodzeń w Spółce w celu urealnienia stawek za poszczególne czynności realizacyjne.

Problemy z taborem samochodowym

– po informacjach nt. złego stanu taboru Spółka, która analizuje te sprawy już od pewnego czasu ma ogłosić przetarg na nowe samochody. Związek zgłosił sugestie , aby przed podjęciem decyzji wysłuchać samych zainteresowanych, czyli tych, którzy na co dzień korzystają z samochodów, aby uniknąć błędów popełnianych przy poprzednich zamówieniach.

Wkład TVP w obchody 100.lecia odzyskania niepodległości

– jest to okazja do realizacji wielu tematów historycznych, na podstawie własnych archiwów i dziennikarskiej wiedzy. Czekamy na strategiczne decyzje ramówkowe.

Sprawy Sądowe

– podczas poprzedniego posiedzenia, Zarząd podjął uchwałę o przystąpieniu jako interwenient uboczny do sprawy Hanny Kordalskiej-Rosiek w procesie TVP – ZUS. Złożony w tej sprawie wniosek Sąd oddalił, motywując tym, że Związek nie może być interwenientem ubocznym po stronie organu rentowego. W tej sytuacji Związek przystąpił do sprawy naszej koleżanki wykorzystując art. 462 kpc. Potwierdza się opinia Zarządu Związku, że wielomiesięczna, emocjonalna dyskusja o walorach interwencji ubocznej nie miała racji bytu i była niepotrzebną stratą czasu. Wykorzystanie zaś art. 462 kpc było i jest rozwiązaniem korzystnym dla zainteresowanych w procesie TVP – ZUS. O możliwości takiego rozwiązania pracownicy LT byli informowani przynajmniej dwukrotnie w ostatnich latach.

-nadal czekamy na termin rozprawy apelacyjnej w procesie z powództwa reprezentatywnych związków zawodowych w TVP dotyczącym sprzedaży mieszkań zakładowych TVP i zwrotu na konta zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwoty ponad 4 mln złotych uzyskanej z tego tytułu.

Uchwała w sprawie spraw sądowych byłych pracowników LT.

– Zarząd Związku podjął uchwałę, o kontynuowaniu już rozpoczętych spraw sądowych byłych pracowników TVP, przekazanych do LeasingTeam Sp. z o.o., których do tej pory reprezentował przed sądami, bez względu na to czy nadal są członkami Wizji.

– trwa postępowanie apelacyjne w sprawie cywilnej o unieważnienie umowy zawartej pomiędzy TVP S.A. a LeasingTeam Sp. z o.o. Na wniosek prawników Prokuratorii Generalnej, która zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami przejęła jej prowadzenie w imieniu TVP S.A. Sąd bada wydatki Związku na prowadzenie tej sprawy, w tym zebranych w ramach zbiórki społecznej. Celem jest określenie, czy Związek stać na zapłacenie wyższej niż zasądzona sumy opłat sądowych. Odpowiednie dokumenty zostały przedstawione przez Związek.

Zespół Branżowy ds. Kultury i Sztuki przy Radzie Dialogu Społecznego.

– 6 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu Branżowego ds. Kultury i Sztuki przy Radzie Dialogu Społecznego, podczas którego omówione zostały sprawy zgłoszone przez stronę związkową. Min. J. Sellin omówił m.in. przygotowania do obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości, w tym zaangażowanie firm sektora państwowego i prywatnego w projekty rocznicowe.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz