13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się na przedstawioną strukturą zwolnień i protestuje przeciwko zwolnieniom grupowym pracowników twórczych.

Związek kontynuuje spór zbiorowy przeciwko zwolnieniom grupowym, wszczęty 24.07.2009. Do tej pory odbyły się dwa spotkania, a na 13.08.2009 r. wyznaczony został następny termin rokowań w tej sprawie.
W razie nie przyjęcia przez pracodawcę naszych postulatów, jesteśmy zdecydowani wykorzystać wszystkie, dopuszczalne prawem środki.

Nasze stanowisko zawarte jest w ANALIZIE STANU ZATRUDNIENIA W TVP S.A. umieszczonej na stronie Związku.

Z przeprowadzonej w roku ubiegłym analizy potrzeb (na przykładzie APT – największej jednostki organizacyjnej w TVP SA) jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji występują poważne braki w zatrudnieniu, co potwierdza bardzo duża ilość umów cywilnoprawnych zawierana ze współpracownikami, którzy muszą uzupełnić występujące braki kadrowe.

Prawdą jest również i to, że w TVP S.A. występuje poważny przerost zatrudnienia kadry kierowniczej (dyrektorów i ich zastępców oraz kadry kierowniczej I, II i III stopnia) w stosunku do ogółu zatrudnionych.
Ciekawie wygląda porównanie udziału poszczególnych grup pracowniczych w ogólnym zatrudnieniu z Zakładzie Głównym w Warszawie. Na przykład na jednego dziennikarza przypada około 1 dyrektor/kierownik, a na 10 pracowników – jedno stanowisko dyrektora /kierownika. Nie przytaczamy kosztów utrzymania tak rozbudowanej kadry kierowniczej, ale wszyscy wiedzą, że są to bardzo duże i znaczące kwoty.. Na 3.169 pracowników ogółem: – 1.792 to pracownicy administracji i pracownicy pomocniczy, – 909 pracownicy twórczy, – 431 pracownicy techniki. Stosunek pracowników twórczych do ogółu zatrudnionych wynosi 28%, a pracowników produkcji (twórcy i technika) – 42%.

Zamiast dążyć do rzeczywistej redukcji kosztów stałych, eliminując nadmierne zatrudnienie w sferze pozaprodukcyjnej, proponuje się mechaniczną redukcję zatrudnienia, ignorując faktyczne potrzeby w sferze produkcji, tolerując nadmierny przerost zatrudnienia w sferze administracji.

Zdecydowanie nie zgadzamy się z taką polityką i dlatego weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. wzywa Zarząd Telewizji Polskiej do wstrzymania się z realizacją planowanych zwolnień grupowych. Jeżeli zajdzie potrzeba, skorzystamy z przysługujących nam, ustawowych uprawnień, aby bronić naszej Firmy i jej dotychczasowego dorobku.

KOMISJA NEGOCJACYJNA ZZPT TVP SA WIZJA

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz