Wpisy z tagiem

“abonament”

Protokół z dnia 15.02.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ sprawy członkowskie,
2/ przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Związku w dniu 18 […]