Wpisy z tagiem

“honoraria”

30.01.2012 Honoraria montażystów

Warszawa, dn. 30.01.2012 r.
L.dz. Wizja/9/2012
​Pan Andrzej Jeziorek
​p.o. Dyrektora APT
Montażyści,  zrzeszeni w Sekcji Montażu ZZPT TVP SA Wizja,  wyrażają zaniepokojenie ostatnimi decyzjami kierownictwa Zakładu Montażu i Grafiki TV, dotyczącymi ustalenia sztywnych stawek honoracyjnych za usługi wykonywane w naszym zakładzie.
Powstaje pytanie, kto jest płatnikiem za wynajęcie montażowni i opłacenie pracy montażysty?
Ustalenie sztywnych stawek za prace montażowe, naszym […]

7.06.2010 Odpowiedź PIP na skargę dotycząca sytuacji w APAI – pracodawca naruszył przepisy Regulaminu pracy i Kodeksu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 24.05.2010 odpowiedziała na skargę ZZPT TVP SA Wizja, dotyczącą sytuacji a APAI.
W piśmie czytamy:
” Odpowiadając na skargę, która wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, informuję, że w przedstawionym w skardze zakresie została przeprowadzona kontrola w TVP SA. W wyniku kontroli ustaliłem, że pracodawca nie w pełni planował czas pracy […]

Obniżenie honorariów o 30%

W związku z kolejnym poleceniem obniżenia pracownikom twórczym i technicznym honorariów pracowniczych i premii zadaniowych o 30% Zarząd ZZPT TVP SA Wizja w dniu 18.01.2010 podjął uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego o tę kwestię.
Wystąpiliśmy do dyrektora Biura Kadr z dwoma pismami w tej sprawie Wizja/5/2010 oraz Wizja/7/2010.
W dniu 8.02.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał […]