Wpisy z tagiem

“koło woronicza”

5.01.2011 Protokół z zebrania wyborczego Koła Woronicza

Warszawa, 5.01.2011

Protokół z Zebrania Wyborczego Koła Woronicza ZZPT „Wizja”
Zebranie wyborcze Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. „Wizja” rozpoczęło się o godz. 12.00 5.01.2011 r. W tym terminie zabrakło kworum, w związku z powyższym o godz. 12.20 odbyło się Zebranie Koła w II terminie. Lista obecności w załączeniu.
Wiceprzewodniczący Związku w imieniu Zarządu Związku rozpoczął obrady Koła […]

5.01.2011 Regulamin Organizacyjny Koła Woronicza

Uchwała nr 1/2011 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 5.01.2011 w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę o zmianach w uchwale nr 2/2010 o sposobie działania Koła Woronicza. Przyjęto ostateczny regulamin organizacyjny o następującej treści:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
1. Koło Woronicza Związku Zawodowego Pracowników Twórczych […]

14.12.2010 Uchwała nr 4/2010 Koła Woronicza

Uchwała nr 4/2010 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 14.12.2010 w głosowaniu internetowym podjęli uchwałę o następującej treści:

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja podejmują uchwałę o kontynuacji działania Koła Woronicza.

Członkowie Koła Woronicza zwracają się do Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja […]

20.03.2010 Uchwała nr 3/2010 Koła Woronicza

Uchwała nr 3/2010 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 20.03.2010 w głosowaniu internetowym podjęli uchwałę o sposobie przeprowadzenia pierwszego zebrania członków Koła Woronicza następującej treści:

Porządek obrad zebrania członków
KOŁA WORONICZA

Otwarcie zebrania przez delegata Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja.
Dyskusja […]

20.03.2010 Uchwała nr 1/2010 Koła Woronicza

Uchwała nr 1/2010 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 20.03.2010 w głosowaniu internetowym podjęli uchwałę o sposobie głosowania internetowego w Kole Woronicza następującej treści:

Regulamin głosowania internetowego uchwał
Koła Woronicza ZZPT TVPSA WIZJA

Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego […]