Wpisy z tagiem

“uchwały”

Uchwała z dnia 7.09.2009

UCHWAŁA Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja
z dnia 7.09.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą
§ 1
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja reprezentuje interesy pracowników twórczych i technicznych, etatowych i nieetatowych (tzw. stałych, wieloletnich współpracowników), wobec których pracodawca łamie art. 22. Kp i którzy z definicji prawa pracy powinni być pracownikami […]

Uchwała z dnia 29.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
W dniu 29.08.2009 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników TVP S.A. Wizja w głosowaniu elektronicznym uchwala:
1.
Następujące osoby uzyskują dodatkowo w stosunku do Uchwały z dnia 15.08.2009 prawo do reprezentowania Związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy:
1. Jacek […]

Uchwała z dnia 15.08.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań
Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
zostają przyjęte w skład Zarządu.
Decyzję tę potwierdzają podpisami członkowie Zarządu.
Szczepan Adamiuk
Andrzej […]

Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy poza […]

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A
Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie.
1. BarbaraMarkowska-Wójcik
(na podstawie poprzedniej […]

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą
§ 1.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na posiedzeniu w dniu […]

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin
Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów,
Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła Białystok,
Hannę Kordalską – Rosiek Przewodniczącego Koła […]

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,
Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin,
Andrzeja Obłuskiego – Przewodniczącego Koła Agencji […]