Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

Władze i Kontakt

Wakat Przewodniczący Sekcji Operatorów Kamer Paweł Malinowski Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Kamer

Władze i Kontakt

Andrzej Błaszkiewicz Przewodniczący Sekcji Montażystów Antoni Parol Wiceprzewodniczący Sekcji Montażystów

Władze i Kontakt

Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy Witold Stanisławski Wiceprzewodniczący Sekcji Dziennikarzy

Władze i Kontakt

Leszek Foltyn Przewodniczący Koła Szczecin Urszula Dembińska-Nowakowska Wiceprzewodnicząca Koła Szczecin

Władze i Kontakt

Katarzyna Kozłowska-Domańska Przewodnicząca Koła

Władze i Kontakt

Andrzej Pieczyński Przewodniczący Koła Woronicza Piotr Klatt Wiceprzewodniczący Koła Woronicza

Władze i Kontakt

Barbara Pawlak Przewodnicząca Koła Rzeszów Paweł Teichman Wiceprzewodniczący Koła Rzeszów

Władze i Kontakt

Agata Ławniczak Przewodnicząca Koła Poznań

Władze i Kontakt

Waldemar Wiśniewski Przewodniczący Koła Łódź Mariusz Lipińska Wiceprzewodniczący Koła Łódź

Władze i Kontakt

Szczepan Adamiuk Przewodniczący Koła Lublin Małgorzata Ochnik-Kędziora Wiceprzewodnicząca Koła Lublin

Władze i Kontakt

Paweł Dyląg Przewodniczący Koła Kraków Maciej Fornal Wiceprzewodniczący Koła Kraków

Władze i Kontakt

Grażyna Ogrodowska Przewodnicząca Koła Białystok

Władze i Kontakt

Hanna Kordalska-Rosiek Przewodnicząca Koła Gdańsk Maria Kańska Wiceprzewodnicząca Koła Gdańsk

Władze i Kontakt

Andrzej Ciszewski Przewodniczący Koła Białystok Grzegorz Sawicki Wiceprzewodniczący Koła Białystok

Władze i Kontakt

Andrzej Obłuski Przewodniczący Koła Agencji Informacji Jezry Czupiał Wiceprzewodniczący Koła Agencji Informacji

Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we […]