Czytaj wpisy w kategorii:

2010

30.12.2010 Złe wieści na koniec roku – będą kolejne zwolnienia

Zarząd telewizji publicznej zatwierdził plan ekonomiczno-finansowy na 2011 r. Zakłada więcej pieniędzy na program i dalsze zwolnienia. Z komunikatu prasowego wynika, że TVP zamierza „istotnie zwiększyć” wydatki na program, uruchomienie nowych kanałów tematycznych, marketing oraz cyfryzację. Jednocześnie firma zamierza kontynuować program restrukturyzacji, który zaowocuje dalszymi zwolnieniami i sprzedażą części majątku. czytaj dalej na gazeta.pl czytaj […]

Wesołych Świąt

13.12.2010 Wizja/120/2010 z dnia 18.11.2010

Warszawa, 18.11.2010 r. L.dz. Wizja/120/2010 Pan  WŁODZIMIERZ ŁAWNICZAK p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. W związku z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną Spółki Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zwraca się z uprzejmą prośbą o przywrócenie tradycji wręczania pracownikom naszej Firmy bonów świątecznych, zlikwidowanej przez Prezesa Zarządu TVP S.A. Bronisława Wildsteina. Pozytywna decyzja w tej sprawie, […]

1.12.2010 Incydent w Poznaniu – odpowiedź prawnika Związku

_____________________________________________________________________________________________________ Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj – radca prawny ul. Świętokrzyska 18 lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax: 22 829 93 29 e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu strona www : http://krzysztofkluj.eu ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Warszawa, 29 listopada 2010 r. Pani Katarzyna Trudnowska – Bobeł radca prawny Kancelaria Radcy Prawnego ul. Piątkowska 84 […]

26.11.2010 Incydent w Poznaniu – wyjaśnienie

W odpowiedzi na pismo Wizja/122/2010 i informacji na naszej stronie internetowej Incydent w Poznaniu ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymał wezwanie Pełnomocnika prawnego Pana Sebastiana Drobczyńskiego do zaniechania i usunięcia naruszeń dóbr osobistych. Pełnomocnik żąda bezzwłocznego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych Pana Sebastiana Drobczyńskiego, polegającego w szczególności na umieszczeniu na naszej stronie pisma do p.o. Prezesa TVP […]

24.11.2010 Incydent w Poznaniu

Warszawa, 24.11.2010 r. L.dz. Wizja/122/2010 Pan Włodzimierz Ławniczak p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. Szanowny Panie Prezesie, ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Pana o pilne wyjaśnienie skandalicznej sytuacji, do jakiej doszło w OTV Poznań. W dniu wyborów samorządowych, tj 21 listopada o godzinie 17.30. ukazało się wydanie serwisu informacyjnego „Teleskop” emitowane bez dźwięku. Poczynając […]

17.11.2010 Bezprawne zwolnienia

Warszawa, 16.11.2010 r. L.dz. Wizja/119/2010 Pan Marian Kubalica p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja po raz kolejny zwraca uwagę na łamanie przez Pracodawcę postanowień ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez jednoczesne stosowanie zwolnień grupowych, […]

23.10.2010 Protokół pokontrolny Państwowej Inspekcji Pracy – no comments

Nazwa przedmiotu kontrolowanego: TVP SA Imię i nazwisko osoby reprezentującej: Grażyna Łagodzińska Nazwa organu reprezentującego: Dyrektor Biura Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Oznaczenie dni kontroli; 20,22,27,29.07.2010 Liczba pracujących:    11 150, w tym: na podstawie umów cywilno-prawnych: 7209, zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 4141. Czytaj protokół pokontrolny PIP

18.10.2010 Wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Erazma Ciołka 10 A 01-402 Warszawa Wniosek o udzielenie informacji Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął 28 września br. uchwałę nr 661/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu grupowego zwalniania w TVP S.A. Uchwała została przedstawiona Urzędowi Pracy m. st. Warszawy przy piśmie p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi z 29 września br. […]

6.10.2010 Odmowa wszczęcia śledztwa

Prokuratura Warszawa Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa z zawiadomienia ZZPT TVP SA Wizja, nie znajdując znamion czynu zabronionego. Śledztwo miało dotyczyć usiłowania wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce TVP SA przez osoby odpowiedzialne do zajmowania się sprawami majątkowymi poprzez podjęcie działań polegającym m.in. na planowaniu zwolnienia grupowego 800 pracowników, obejmujących całe grupy twórcze tj. opeartorów obrazu i […]

24.09.2010 Uzupełnienie bazy adresów

Uzupełniamy bazę adresów mailowych w celu lepszej komunikacji z członkami związku. Wszyscy członkowie ZZPT TVP SA Wizja proszeni są o uzupełnienie swoich adresów mailowych. Nie wszystkie informacje publikowane są na stronie związku. Część jest rozsyłana w formie newslettera.  Należy wypełnić poniższy  formularz.

21.09.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zwolnień grupowych.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych z Pracodawcą w sprawie nowego regulaminu zwolnień grupowych. W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczył członek Zarządu TVP S.A. Włodzimierz Ławniczak, dyrektor Biura Zarządu Marian Kubalica oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nowy projekt regulaminu zwolnień grupowych przewiduje ich redukcję o prawie 2/3 w stosunku do pierwotnie […]

17.09.2010 Zwolnienia grupowe – Reaktywacja

W dniu dzisiejszym reprezentatywne organizacje związkowe otrzymały zaproszenie od Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mariana Kubalicy na spotkanie w dniu 21.09.2010 dotyczące „nowego projektu Regulaminu zwolnień grupowych w TVP SA„. Pracodawca informuje, że „w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, szacowanych środków na wynagrodzenia, w tym wypłatę odpraw ustawowych i rekompensatę od pracodawcy dokonywanych analiz ekonomicznych oraz […]

6.09.2009 Festung Woronicza

(…)Trzeba też jasno powiedzieć, że telewizja może istnieć bez tej niezliczonej armii biurokratów, bez tak wielu prezesów, dyrektorów, kierowników, redaktorów, a także bez ani jednego polityka. Może istnieć bez tych tłumów biernych, miernych, ale wiernych. Nie może natomiast istnieć bez reporterów i dziennikarzy, bez reżyserów, scenarzystów i producentów, bez operatorów i montażystów, muzyków i kompozytorów, a także tych wszystkich, których nazwiska […]

3.09.2010 PIP poraz kolejny potwierdza łamanie praw pracowniczych w TVP SA

Po kontroli przeprowadzonej w TVP S.A. w miesiącu lipcu i sierpniu Państwowa Inspekcja Pracy poraz kolejny potwierdziła większość zarzutów, jakie ZZPT TVP S.A. postawił Pracodawcy: – naruszenie §3 Regulaminu pracy stanowiącego, że TVP S.A. obowiązana jest przydzielać pracę w pierwszej kolejności pracownikom „W wyniku kontroli zostało ustalone, że pracodawca nie w pełni planował czas pracy […]

2.09.2010 List Prezydenta Gdańska do Przewodniczącego KRRiTV

Gdańsk, 26 sierpnia 2010 KP-VII/139/10/AP Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ul. Sobieskiego 101 00-763 Warszawa Szanowny Panie Przewodniczący! Od kwietnia tego roku próbuję przekonać prezesa TVP SA pana Romualda Orła o tym, ze podjął niefortunną decyzję. A mianowicie taką, że odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 […]

29.08.2010 Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi

Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi Jednym z zarzutów stawianych przewodniczącemu rady nadzorczej Telewizji Polskiej we wniosku o jego odwołanie jest to, że prowadził rozmowy ze związkami zawodowymi. Wniosek o odwołanie Bogusława Szwedy z funkcji szefa rady nadzorczej TVP będzie głosowany na dzisiejszym posiedzeniu rady. O zwołanie zebrania poprosiła Małgorzata Wiśnicka-Hińcza […]

30.07.2010 Komunikat w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA solidaryzuje się z opinią Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Związku Zawodowego Pracowników i Współpracowników Programów II i III PR w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego. Protestujemy przeciwko kneblowaniu ust niezależnym dziennikarzom, przeciwko niecnym poczynaniom Zarządu Polskiego Radia, przypominającym praktyki komunistycznej cenzury. Pisanie i mówienie prawdy jest […]

16.07.2010 List Oddziału Gdańskiego SDP do Prezydenta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska Pan  Paweł Adamowicz Szanowny Panie Prezydencie ! Z nadzieją przeczytaliśmy Pana list, skierowany w imieniu Unii Metropolii Polskich do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, w sprawie kolejnego kroku „centrali”  telewizyjnej, zmierzającej uparcie, od wielu lat, do degradacji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. Pamiętamy, że wraz z pozostałymi prezydentami trójmiejskimi zabierał Pan głos w obronie […]

15.07.2010 Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Zarząd TVP S.A. Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” Przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy. W związku z żądaniem podpisania przez pracowników oświadczeń o przestrzeganiu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w TVP S.A.” Związek Zawodowy „Wizja” zgłasza następujące uwagi i postulaty: enumeratywne wymienienie w oświadczeniu wszystkich wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony […]