Publikowane w

czerwiec 2011

28.06.2011 TVP SA UPORCZYWIE ŁAMIE PRAWA PRACOWNICZE, zatrudniając osoby na umowach cywilno-prawnych w sytuacji, gdy ich praca wypełnia znamiona stosunku pracy.

Sąd nakazał prokuraturze kontynuowanie śledztwa z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy. Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział XIV Karny, po rozpoznaniu zażalenia Państwowej Inspekcji Pracy na postanowienie Prokuratora w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie 1 Ds. 218/09/II, dotyczącego uporczywego i złośliwego łamania art. 22 par. 1. Kodeksu pracy […]

Uchwała nr 26/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 26/2011 o osobach chronionych Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA postanawia przyjąć na listę osób chronionych Monikę Kalinowską w związku z jej wybraniem na stanowisko sekretarza Koła Wizji w Łodzi na miejsce Janusza Jeziorskiego, który odszedł na emeryturę.

Uchwała nr 25/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 25/2011 o przyjęciu nowego członka Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.