Publikowane w

marzec 2016

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Zakończył się proces konsultacji w  sprawie zwolnień grupowych pracowników przeniesionych do LeasingTeam sp. z o.o.  W okresie od 15 lutego do 4 marca odbyły się cztery spotkania . W poniedziałek 14 marca 2016 roku  zostały wręczone pierwsze wypowiedzenia. Od początku całego procesu zwolnień grupowych prowadzonych obecnie przez LeasingTeam Wizja stała na stanowisku,  że  naruszone zostały […]

8.03.2016 Liczymy na propozycje rozwiązań

7.03.2016 Ponownie wzywamy Zarząd TVP do rozmów

         

Michale byłeś naszym Nauczycielem

Odszedł od nas   Michał Anioł Bogusławski jeden z pierwszych pracowników TVP (legitymacja nr 7). Wybitny polski dokumentalista, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny. Wychował kilka pokoleń  twórców telewizyjnych i filmowych. Twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”.  Do końca  oddany  działalności społecznej na rzecz kultury, promowania lokalnego dziedzictwa i podnoszenia standardów etyki zawodu dziennikarskiego. Opuścił nas […]

2.03.2016 Prezes Kurski odpowiada – nie odpowiada