Czytaj wpisy w kategorii:

2013

24.12.2013 Życzenia

  Spokojnych Świąt i Nowego Roku bez outsourcingu życzy    Wizja  

20.12.2013 Stop manipulacji

Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL Zarząd Organizacji Zakładowej w TVP Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA stwierdza, iż w komunikacie do Pracowników, dotyczącym proponowanej przez pracodawcę metody wyliczenia podstawy nagród jubileuszowych, posłużyła się Pani manipulacją w prezentacji danych tak, aby Pracownicy odnieśli wrażenie, że reprezentatywne związki zawodowe działają na niekorzyść Pracowników. Nie […]

18.12.2013 Pytania do Dyrektor OTVP Poznań

Pani Lena Bretes-Dorożała Dyrektor OT TVP SA w Poznaniu Pani Dyrektor, w związku z niepokojącą liczbą osób skarżących się na przydział pracy określany jako nierówny, niesprawiedliwy i nieadekwatny do kwalifikacji, uprzejmie proszę o rozmowę związkową. Informacje te docierają nie tylko od członków Związku, ale także od szeregu innych pracowników i dlatego spotkanie wyjaśniające jest pilne […]

16.12.2013 ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN

ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN Przygotowany przez BZKL kolejny biuletyn „Kierunki zmian” to klasyczny przykład marketingowego działania, które jest nakierowane wyłącznie na sprzedaż produktu, bez brania odpowiedzialności za jego wartość i jakość. Takich reklamówek otrzymujemy bez liku i na ogół nie czytamy. Jednakże kreowanie tego rodzaju fikcji w przestrzeni telewizji publicznej, […]

12.12.2013 Rado nie zgadzaj się !!!

Warszawa, dn. 12.12.2013 r.  L.dz. Wizja/124/2013 Pan Stanisław Jekiełek Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzję w sprawie planu Zarządu TVP dotyczącą ponownej próby outsourcingu ok. 500 pracowników, głównie dziennikarzy. Zwracamy się z apelem, aby Rada Nadzorcza nie kierowała się wyłącznie argumentami przedstawianymi przez […]

18.11.2011 Jeśli nie będzie rozmów, odwiesimy akcję strajkową

Warszawa, dn. 18.11.2013 r. L.dz. Wizja/111/2013 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. ZZPTiTMP WIZJA OZ w TVP ze zdumieniem stwierdza brak woli Zarządu TVP do kontynuowania rozmów w sprawie przedstawionych postulatów w Liście otwartym  i wzywa do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym. Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie […]

18.11.2013 Kto odpowie za zmarnowane pieniądze?

Warszawa, dn. 18.11.2013 r. L.dz. Wizja/112/2013 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A.   ZZZPTiTMP Wizja OZ w TVP domaga się odpowiedzi na pytanie, ile Spółkę kosztował proces przygotowania i przeprowadzenia zakwestionowanych i nieudanych: przetargu na outsourcing oraz procesu ewaluacji w tym, kosztów zatrudnienia w BZKL dodatkowych osób m.in. Pana Szymona Badury , zakup testów […]

16.11.2013 Wizja się przekształciła

ZZPT TVP SA Wizja w dniu 16.11.2013r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu został przekształcony  z organizacji zakładowej w  ogólnopolski, ponadzakładowy ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH I TECHNICZNYCH MEDIÓW POLSKICH WIZJA. Oznacza to, że organizacje zakładowe Związku mogą powstawać w innych spółkach medialnych. W ten sposób tworzymy Związek, który może stać się silną organizacją, reprezentującą całe środowisko twórcze […]

8.11.2013 Zawieszamy akcję strajkową

ZZPT TVP SA Wizja w związku z komunikatem Centrum Informacyjnego TVP informuje, iż zawiesza akcję strajkową. Oczekujemy od Zarządu TVP kontynuowania rozmów i wzywamy do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym. Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie akcji strajkowej. Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

8.11.2013 NIE BĘDZIE NA RAZIE OUTSOURCINGU

Komunikat Centrum Informacji TVP 8 listopada o godz. 12:00 minął termin rozstrzygnięcia przetargu na outsourcing części zadań i funkcji poza struktury TVP S.A. Jedyna pozostała w procedurze przetargowej spółka Gi Group sp. z o.o. poinformowała o odstąpieniu od przetargu i w związku z tym nie złożyła oferty. W tej sytuacji Zarząd TVP S.A. przeanalizuje zaistniałą […]

7.11.2013 Dziękujemy za poparcie

Szanowni Koledzy, Macie pełne poparcie naszej organizacji. Niestety to co się dzieje w Waszej Spółce, jak by nie patrzeć świadczącej usługi dla wszystkich Polaków, również ma miejsce w Poczcie Polskiej S.A. Zarząd naszej Spółki planuje w przyszłym roku zmniejszenie zatrudnienia o ponad 4 tysiące. Też świadczymy usługi dla wszystkich Polaków. pozdrawiam Zbigniew Warchał Przewodniczący Niezależnego […]

7.11.2013 Komunikat KZ NSZZ Solidarność TVP

Komisja Zakładowa NSZZ  TVP S.A. ul. J. P. Woronicza 17   00-999 Warszawa ( 022 ) 547 88 02; 547 88 20  fax. ( 022 ) 547 67 00 solidarnosc@tvp.pl                                                                        K O M U N I K A T    Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. weszła w spór zbiorowy z Zarządem TVP S.A. w sprawie wstrzymania […]

4.11.2013 Stanowisko Prezesa TVP w sprawie postulatów strajkowych

ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 listopada 2013 godz. 16:56 Szczegółowe stanowisko pracodawcy wobec postulatów zawartych w Liście Otwartym Komitetu Strajkowego do Prezesa Zarządu TVP opublikowanym 14 października 2013 r. 1. „Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia 4 grup zawodowych” Decyzja o outsourcingu części dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych jest konieczna w obecnej sytuacji finansowej Spółki, […]

31.10.2013 Nadzwyczajne zebrania Kół i Sekcji

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja zwołuje nadzwyczajne zebrania Sekcji i Kół na poniedziałek 4 listopada br: Godz. 12:00 posiedzenie Zarządu Związku Godz. 13:00 zebranie Sekcji Realizacji Godz. 13:45 zebranie Sekcji Techniki Godz. 14:00 zebranie Koła TAI – Plac Powstańców Godz. 14:30 zebranie Sekcji Operatorów kamer Godz. 15:15 zebranie Sekcji Montażu Godz. 16:00 zebranie Sekcji Dziennikarzy […]

31.10.2013 Komunikat Centrum Informacji TVP

Informacja w sprawie postulatów Komitetu Strajkowego będących przedmiotem spotkania Komitetu z Prezesem Zarządu TVP S.A. 30 października 2013 r. Centrum Informacji TVP przekazuje następujący komunikat: Przedmiotem spotkania Prezesa Zarządu z Komitetem Strajkowym było 13 postulatów opublikowanych 14 października br. przez Komitet w Liście Otwartym do Prezesa. Większość postulatów stanowiło przedmiot toczącego się od 2009 roku […]

30.10.2013 A JEDNAK STRAJK !!!

Komitet Strajkowy informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ostatniej szansy Komitetu z Prezesem Zarządu TVP. W zasadniczej kwestii outsourcingu argumenty Związków Zawodowych w dalszym ciągu nie znalazły zrozumienia Prezesa. Wobec powyższego Komitet Strajkowy, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ogłasza dzień 5 listopada jako możliwą datę rozpoczęcia strajku […]

29.10.2013 Stanowisko FZZ

29.10.2013 Komunikat nr 7 Komitetu Strajkowego

Komunikat Komitetu Strajkowego w sprawie udziału pracowników w strajku – aspekty prawne. Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności uprawnia pracowników do podjęcia akcji strajkowej. Strajk będzie legalny w świetle art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Za organizację […]

29.10.2013 Komunikat nr 6 Komitetu Strajkowego

UCHWAŁA NR 4/2013   Zarządu Związku Zawodowego Pracowników    Emisji Telewizji Polskiej S.A. „EMISJA” Zarząd Związku Emisja uchwałą nr 4 sympatyzując z  Z.Z.P.T. Wizja  w sprawie sporu zbiorowego z pracodawcą, pozostaje  w roli obserwatora i doradcy i w tym charakterze dołącza do grona organizacji związkowych, które tworzą Komitet strajkowy.   

21.10.2013 Prostujemy…

Prostujemy informacje podane przez Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP w informacji PAP z dnia  21.10.2013r. Wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP cytowane przez PAP, dotyczące sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja i ewentualnego strajku wprowadzają w błąd opinię publiczną. Otóż Panowie: Podstawowym postulatem Związku w sporze zbiorowym […]