Publikowane w

kwiecień 2014

29.04.2014 Wstrzymajcie outsourcing, poczekajmy na wyniki kontroli NIK

Warszawa, dn. 29.04.2014 r. L.dz. Wizja/35/2014 Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki TVP S.A.   Pan Rafał Baniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa   Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP S.A., w związku z naszymi poprzednimi rozmowami i kierowaną do resortu […]

28.04.2014 Pytamy w imieniu pracowników

Warszawa, dn. 28.04.2014 r. L.dz. Wizja/33/2014   Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA   Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP podziela w pełni obawy pracowników Telewizji Polskiej w liście skierowanym do Pana w dniu 21.03.2014r. Rzecznik prasowy TVP zakomunikował w Pana imieniu, że Zarząd TVP nie udziela odpowiedzi na […]

Uchwała nr 9/2014 z dnia 16.04.2014

Uchwała nr 9/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?

W dniu 15.05.2014r. w siedzibie SDP odbyła się konferencja z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE pt. Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej? czyli Outsourcing corebussines’u  – Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!   Przebieg konferencji: 1.      […]

14.04.2014 Wizja przeciw outsourcingowi

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZZPTITMP WIZJA PRZECIW OUTSOURCINGOWI    

13.04.2014 NIK w TVP

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kompleksową kontrolę działań obecnego Zarządu Telewizji Polskiej. Kontrola obejmuje lata 2011-2014 i dotyczy wielu podstawowych obszarów działania spółki. Kontrolowane przez inspektorów NIK będą m.in.: produkcja zewnętrzna TVP plany emisyjne i ekonomiczne sposób realizacji wniosków pokontrolnych po poprzednich […]

13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że złożył do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Zarząd TVP przestępstwa uporczywego łamania praw pracowniczych opisanego w art. 218 KK. Sprawa za pośrednictwem prokuratury apelacyjnej została przekazana do prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a prokurator rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia, […]

12.04.2014 Odpowiedź na interpelecję poselską w sprawie sytuacji TVP czyli rzeczywistość równoległa

W dniu 6.02.2014 r. grupa posłów wystąpiła z interpelacją poselską w sprawie sytuacji w TVP. Tekst interpelacji poniżej.   Odpowiedź na interpelację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedź Prezesa Zarządu TVP Juliusza Brauna.   Jacek Czerniak,  Poseł na Sejm RP Pani Ewa KOPACZ, Marszałek Sejmu RP   Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu […]

8.04.2014 Zaproszenie

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Produkcję  wewnętrzną programów chce ograniczyć jedynie do informacji. Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samo zatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp,  a ponadto wyprzedaje nieruchomości, zaprzestaje inwestycji w rozwój środków […]