Publikowane w

lipiec 2010

Uchwała nr 40/2010 z dnia 30.07.2010.

Uchwała nr 40/2010 Zarząd ZZPT TVPSA Wizja powołuje członka Zarządu Jacka Dybowskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu ZZPT TVPSA Wizja. Uchwała została przegłosowana na zebraniu Zarządu w dniu 28.07.2010 i w głosowaniu internetowym nr 24

30.07.2010 Komunikat w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA solidaryzuje się z opinią Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Związku Zawodowego Pracowników i Współpracowników Programów II i III PR w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego. Protestujemy przeciwko kneblowaniu ust niezależnym dziennikarzom, przeciwko niecnym poczynaniom Zarządu Polskiego Radia, przypominającym praktyki komunistycznej cenzury. Pisanie i mówienie prawdy jest […]

Uchwała nr 36/2010 z dnia 28.07.2010.

Uchwała nr 36/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA jedenaście osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Protokół z dnia 28.07.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dnia 28.07.2010 roku. Porządek Obrad: 1/ zatwierdzenie protokołów z 15.02.2010 r., z 15.03.2010 r., 19.04. 2010 r., 21.06.2010 r. i osobno z dnia 26.02.2010 r. oraz z 17.05.2010 r., 2/ sprawy członkowskie – przyjęci nowych członków, 3/ sprawy finansowe, 4/ wybory do Rady […]

16.07.2010 List Oddziału Gdańskiego SDP do Prezydenta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska Pan  Paweł Adamowicz Szanowny Panie Prezydencie ! Z nadzieją przeczytaliśmy Pana list, skierowany w imieniu Unii Metropolii Polskich do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, w sprawie kolejnego kroku „centrali”  telewizyjnej, zmierzającej uparcie, od wielu lat, do degradacji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. Pamiętamy, że wraz z pozostałymi prezydentami trójmiejskimi zabierał Pan głos w obronie […]

15.07.2010 Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Zarząd TVP S.A. Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” Przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy. W związku z żądaniem podpisania przez pracowników oświadczeń o przestrzeganiu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w TVP S.A.” Związek Zawodowy „Wizja” zgłasza następujące uwagi i postulaty: enumeratywne wymienienie w oświadczeniu wszystkich wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony […]

14.07.2010 Sukces Przewodniczącej Koła Gdańsk

Filmy dziennikarki TVP Gdańsk na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych GDAŃSK. Aż cztery filmy dokumentalne Hanny Kordalskiej – Rosiek, dziennikarki TVP Gdańsk, biorą udział w II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Tranzyt”, ” Egzorcyzmy”, „Szczęście na chybił trafił”, „Jak daleko stąd do Warszawy” oraz „15 kilometrów od Gdańska”. Festiwal odbędzie się w Poznaniu w dniach 6 – […]

9.07.2010 Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie zwolnień grupowych

Rada Nadzorcza TVP SA Zarząd TVP SA ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie w zaproponowanym zakresie planowanych zwolnień grupowych. Wynikiem czterodniowych negocjacji z przedstawicielami pracodawcy jest brak zgody reprezentatywnych związków zawodowych na zwolnienia grupowe. Pełnomocnik ZZPT TVP S.A. Wizja, mec. Krzysztof Kluj, dodatkowo wskazał  na uchybienia proceduralne (  pismo w załączeniu). […]

9.07.2009 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja wobec zwolnień grupowych

Telewizja Polska S.A. w Warszawie Zarząd ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A. Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych Działając jako […]

8.07.2010 Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zarząd Główny SDP z niepokojem przyjmuje informacje o planowanym przez Zarząd TVP usunięciu poza struktury telewizji  ogromnej grupy pracowników twórczych: dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów itd. Zwolnienia te podyktowane wg Zarządu Spółki oszczędnościami, uderzają przede wszystkim w ludzi, którzy  faktycznie tworzą program telewizyjny. Tego zadania nie wykona  za nich […]

2.07.2010 Odpowiedź Przewodniczącej Koła Gdańsk na pismo Dyrektora Oddziału

Hanna Kordalska – Rosiek Przewodnicząca Gdańskiego Koła ZZPT TVP „Wizja” Dyrektor Oddziału TVP S.A. W Gdańsku Pan Zbigniew Jasiewicz Szanowny Panie Dyrektorze, otrzymana od Pana odpowiedź na moje pismo z dnia 23.06.2010 r. w sprawie sposobu naliczania honorariów i odprowadzania do Warszawy niewykorzystanych „nadwyżek” finansowych – w dalszym ciągu nie wyjaśnia wedle jakich przepisów i […]

Uchwała nr 35/2010 z dnia 01.07.2010.

Uchwała nr 35/2010 Zarząd ZZPT TVPSA Wizja akceptuje przystąpienie dwóch kolejnych związków zawodowych do wszczętego uchwałą z dnia 17.06.2010 sporu zbiorowego w sprawie nadgodzin 1 Związku Zawodowego Operatorów Obrazu i Dźwięku oraz Asystentów Operatorów Obrazu  (pismo z dnia 28.06.10) z negocjatorami: Mariuszem Rakowskim Andrzejem Okonieckim Władysławem Lipkowskim Marcinem Krynickim Pawłem Doroszko 2.Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia […]

1.07.2010 List Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej do Zarządu TVP SA

Łódź 30 czerwiec 2010 r. Zarzad TVP.S.A. Zwracam się do Państwa w sprawie bolesnej i jak sądzę do rozwiązania. Grupa zawodowych i profesjonalnych operatorów filmowych, absolwetnów naszej Szkoły, wykształconych i z ogromnym dorobkiem, wedle wieści z Woronicza, ale i innych stacji komercyjnych ma zostać zwolniona i być może zatrudniana w prywatnych firmach współpracujacych z TVP […]

1.07.2010 List Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego do Zarządu TVP SA

ZARZĄD TVP SA Telewizja Polska S. A. ul. Jana Pawła Woronicza 17 00-999 Warszawa Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego /Polish Siciety of  Cinematographers/ powstało w 1994 roku i zrzesza w tej chwili 56-ciu operatorów – praktycznie wszystkich autorów zdjęć związanych z produkcją filmów i widowisk dla telewizji i dla kin. Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w […]