Publikowane w

styczeń 2019

Pożegnanie Pana Prezydenta, Pawła Adamowicza

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Prezydenta, Pawła Adamowicza. Był człowiekiem, któremu leżały na sercu sprawy mediów, wolności słowa, oraz rzetelności dziennikarskiej. W trudnych chwilach był wsparciem dla działań Wizji, otwarty na dialog, rozumiejący. Cześć Jego Pamięci! Zarząd Wizji lacrimosa dies illa

Pożegnanie Antoni Słopecki