Publikowane w

wrzesień 2017

Nowy statut WIZJI

Tekst jednolity Statutu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP SA uchwalony podczas Walnego Zjazdu Związku w dniu 9 września 2017 roku. STATUT Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i […]

Komunikat z Walnego Zjazdu

Komunikat z Walnego Zjazdu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA W dniu 9 września 2017 roku odbył się Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA. Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd uznano za ważny i uprawniony do podejmowania decyzji. Zjazdowi przewodniczyła dotychczasowa szefowa Wizji, Barbara Markowska–Wójcik. Najważniejsze punkty porządku obrad: […]