Publikowane w

czerwiec 2009

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii, Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin, […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty: 1/ stwierdzenie kworum 2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu 3/ zatwierdzenie nowych Koł i Sekcji Związku 4/ Sprawy członkowskie, 5/ Nowy Regulamin organizacyjny Agencji Informacji 6/ Informacja o spotkaniu z dyr. APT Markiem Pasiutą 7/ Wolne wnioski. […]

Uchwała z dnia 09.06.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała z dnia 09.06.2009 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład  następujących osób: Jacka Dybowskiego –         […]

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. 1/ Omówienie Zjazdu, 2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich zatwierdzenie, 3/ Sprawy członkowskie, 4/ Skierowanie Przewodniczącej Związku na część etatu, 5/ Wolne wnioski. CZYTAJ PROTOKÓŁ 8.06.2009