Publikowane w

lipiec 2013

Uchwała nr 74/2013 z dnia 29.07.2013

Uchwała nr 74/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła Białystok  Eugeniusza Szpakowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym swojego Koła i Przewodniczącego Koła Kraków Pawła Dyląga, wybranego w głosowaniu internetowym swojego Koła.

17.07.2013 Wniosek do WKDS

Warszawa, dn. 16.07.2013 r. L.dz. Wizja/60/2013   Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego   Działając na podstawie art. 1, art. 17, 17a, 17b ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, zgłaszamy wniosek o podjęcie przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego wezwania […]

Uchwała nr 73/2013 z dnia 04.07.2013

Uchwała nr 73/2013   Nie została podjęta

Uchwała nr 72/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 72/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła Białystok  Eugeniusza Szpakowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym swojego Koła i Przewodniczącego Koła Kraków Pawła Dyląga, wybranego w głosowaniu internetowym swojego Koła. Uchwała nie została przyjęta w głosowaniu internetowym nr 179.

Uchwała nr 71/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 71/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Sekcji Operatorów  Witolda Kanię wybranego na to stanowisko w głosowaniu internetowym swojej Sekcji.  

Uchwała nr 70/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 70/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Sekcji Dziennikarzy  Gerarda Sawickiego wybranego na to stanowisko w głosowaniu internetowym swojej Sekcji.  

Uchwała nr 69/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 69/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła APAI i WOT Romana Kubiatowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym w swoim Kole.

Uchwała nr 68/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 68/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 67/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 67/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 66/2013 z dnia 02.07.2013

Uchwała nr 66/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zobowiązuje Przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik i skarbnika Stanisława Kucharskiego do zawarcia umowy o dzieło z Panem Marianem Mrzygłodem w zakresie zgodnym z poprzednio zawartą z nim umową nr 1/2013 i z terminem realizacji 03.07. 2013. – 31.12.2013 i przeznacza na ten cel […]

2013.07.01 Gazeta Wyborcza napisała nieprawdę…