Publikowane w

maj 2011

Uchwała nr 24/2011 z dnia 29.05.2011

Uchwała nr 24/2011 o nowych reprezentantach Zarząd Związku przyjmuje  niżej wymienione osoby do grupy osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy. Są to: 1. Jeremi Grzywa, 2. Pior Kotarba 3. Krzysztof Michalski

26.05.2011 Odpowiedź Prezesa TVP SA na pismo Wizja/32/2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych

W dniu 26.05.2011 r. ZZPT TVP SA Wizja otrzymał pismo Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna nr TVP/JB/434/1/2011 z dnia 12.05.2011, stanowiące odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja Wizja/32/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych. Czytaj odpowiedź Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.03.2011 […]

26.05.2011 Likwidacja charakteryzacji, początek kolejnych zwolnień twórców w TVP SA?

Warszawa, dn.26.05.2011 r. L.dz. Wizja/60/2011 Pan Juliusz  Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. Pan Bogusław Piwowar Członek Zarządu TVP S.A. Szanowni Panowie, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał od grupy charakteryzatorów pismo, z którego wynika, że w dniu dzisiejszym zostali poinformowani przez Pana Włodzimierza Onaszkiewicza, kierownika w […]

24.05.2011 Stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2 i odpowiedź Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka

Czytaj stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2, stanowiące odpowiedź na pismo Wizja/7/2011 Czytaj  odpowiedź Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka na stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2, stanowiące jednocześnie odpowiedź na pismo Wizja/7/2011 CZYTAJ PISMO WIZJA/7/2011 w sprawie degradacji oddziałów terenowych TVP SA

Uchwała nr 23/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 23/2011 o wyborze wiceprzewodniczącego Koła APAI Zarząd ZZ WIZJA postanawia przychylić się do wniosku Przewodniczącego Koła APAI kolegi Andrzeja Obłuskiego o przeprowadzenie drogą internetową wyborów wiceprzewodniczącego tego Koła w związku z rezygnacją kol. Jerzego Czupiała z pełnienia tej funkcji. Jako męża zaufania wyborów Zarząd wyznacza kol. Stanisława Kucharskiego.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 22/2011 wycofaniu rezygnacji Zarząd ZZ WIZJA postanawia przyjąć wycofanie rezygnacji kolegi Andrzeja Witkowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego  Sekcji Dziennikarzy ZZ WIZJA z powodu przejścia na emeryturę, co skutkuje pozostaniem na tym stanowisku.

Uchwała nr 21/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 21/2011 o wiceprzewodniczącym Zarząd ZZ WIZJA postanawia powierzyć dalsze pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego związku koledze Wiesławowi Byczotowi odrzucając tym samym jego gotowość podania się do dymisji w związku z przejściem na emeryturę.

7.05.2011 Stanowisko Zarządu ZW RP w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.04.2011 r. w sprawie decyzji Zarządu Spółki TVP SA w Warszawie, której skutkiem jest likwidacja od 3 stycznia 2011r. pasma programów regionalnych na antenie TVP 2. Jest to odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja. Czytaj odpowiedź Zarządu Związku […]

7.05.2011 Wizja zaprasza na wystawę Jana Tyszlera

7.05.2011 ZZPTV TVP SA Wizja zaprsza na wernisaż malarstwa naszego starego druha Jana Tyszlera w Galerii Ursynów Domu Kultury Stokłosy w dniu 7.05.2011 o godz. 17.00.