Publikowane w

październik 2012

25.10.2012 Skąd pomysł na 10-krotność stawek minimalnych?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r. L.dz.Wizja/115/2012 Pan Karol Pękul Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym przez Pana Mariusza Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dotyczącym przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową, […]

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. prof. zw.  Włodzimierza Ławniczaka wybitnego logika i metodologa nauk, estetyka współtwórcy ” Szkoły Poznańskiej” Człowieka wielkiej życzliwości, który był nie tylko mentorem, ale i Przyjacielem swoich uczniów z wielu pokoleń Ojca naszej koleżanki, szefowej Koła Wizji w Poznaniu red. Agaty Ławniczak – Loba Agatko, składamy Ci serdeczne […]

14.10.2012 Medalowe 60-lecie TVP

Uchwała nr 39/2012 W dniu 12.10.2012 Zarząd TVP S.A. poinformował Radę Pracowników TVP, że z okazji 60-lecia Telewizji Polskiej nie zamierza uhonorować żadnymi nagrodami finansowymi byłych i obecnych pracowników spółki, którzy w ciągu 60-ciu lat w wybitny sposób przyczynili się do stworzyli firmy TELEWIZJA POLSKA. Fundusz Nagród Prezesa TVP , mimo tej rocznicy, pozostaje zamrożony […]

Uchwała nr 39/2012 z dnia 14.10.2012

  Uchwała nr 39/2012   W dniu 12.10.2012 Zarząd TVP S.A. poinformował Radę Pracowników TVP, że z okazji 60-lecia Telewizji Polskiej nie zamierza uhonorować żadnymi  nagrodami finansowymi byłych i obecnych pracowników spółki, którzy w ciągu 60 lat w wybitny sposób przyczynili się do stworzenia i rozwoju firmy TELEWIZJA POLSKA. Fundusz Nagród Prezesa TVP, mimo tej […]

Uchwała nr 38/2012 z dnia 10.10.2012

  Uchwała nr 38/2012     W związku z zamiarem wznowienia wydawania biuletynu informacyjnego Wizji Zarząd ZZ Wizja postanawia, że będzie płacić autorom najlepszych tekstów publicystycznych zgłoszonych do publikacji w biuletynie.  

2012.10.08 PODZIĘKOWANIA

Czcigodni Prezesi TVP  oraz Pan Pełnomocnik ds.Kontaktów ! Przesyłamy Panom najserdeczniejsze gratulacje z okazji trzydziestolecia pracy Redaktor Barbary Markowskiej. Ta podniosła okoliczność została podkreślona Nagrodą Jubileuszową, a jakże. Szczęśliwie Redaktor Markowska od dwóch lat, dzięki niezwykłej życzliwości Pracodawcy, nie otrzymuje honorariów, bo przecież w ogóle nie ma Ona programów. Jest to słuszna i sprawiedliwa nagroda […]

Uchwała nr 37/2012 z dnia 06.10.2012

  Uchwała nr 37/2012       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.