Publikowane w

marzec 2013

Uchwała nr 18/2013 z dnia 21.03.2013

  Uchwała nr 18/2013       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

15.03.2013 Niezrozumiała decyzja Rady Nadzorczej TVP

NIEZROZUMIAŁA DECYZJA RADY NADZORCZEJ TVP S.A. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia wyrazić swoje stanowisko w sprawie decyzji Rady Nadzorczej TVP SA o zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP SA. ZZPT TVP S.A. Wizja z ogromnym zdziwieniem przyjął decyzję Rady Nadzorczej TVP S.A. o zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP, a szczególnie  o […]

Uchwała nr 17/2013 z dnia 15.03.2013

  Uchwała nr 17/2013     Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia wyrazić swoje stanowisko w sprawie decyzji Rady Nadzorczej TVP SAo zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP SA. ZZPT TVP S.A. Wizja z ogromnym zdziwieniem przyjął decyzję Rady Nadzorczej TVP S.A. o zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP, a szczególnie  o […]

8.03.2013 Lepiej późno niż wcale

W dniu 06 marca br. Zarząd TVP S.A. podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom honoraryjnym wyrównania wynagrodzenia zasadniczego do wysokości płacy minimalnej w gospodarce. Wypłata obejmie lata 2010, 2011, 2012 i 2013. Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie tylko pensja zasadnicza. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalając kwotę wynagrodzenia […]

Uchwała nr 16/2013 z dnia 08.03.2013

  Uchwała nr 16/2013       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 15/2013 z dnia 07.03.2013

  Uchwała nr 15/2013         W dniu dzisiejszym Zarząd TVP SA podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom honoraryjnym wyrównania wynagrodzenia zasadniczego do wysokości płacy minimalnej w gospodarce. Wypłata obejmie lata 2010, 2011, 2012 i 2013. Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie tylko pensja zasadnicza. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym […]

Uchwała nr 14/2013 z dnia 04.03.2013

  Uchwała nr 14/2013         Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA akceptuje wybór Romana Kubiatowskiego na wiceprzewodniczącego Koła APAI WOT, dokonany na zebraniu Koła w dniu 1 marca 2013.  

Uchwała nr 13/2013 z dnia 04.03.2013

  Uchwała nr 13/2013         Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje roczne rozliczenie finansów Związku za rok 2012 przedstawione przez Skarbnika Stanisława Kucharskiego i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną.

Uchwała nr 12/2013 z dnia 03.03.2013

  Uchwała nr 12/2013       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 11/2013 z dnia 22.02.2013

  Uchwała nr 11/2013       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.