Publikowane w

listopad 2012

30.11.2012 Nie było mobbingu – Przewodniczący Komisji. Był ewidentny mobbing – przedstawiciel Rady Pracowników w Komisji.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym w OTVP Rzeszów Przewodniczący Komisji antymobbingowej, z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pan Karol Pękul, przedstawił Pracownikom skarżącym protokół, będący wynikiem prac Komisji. Protokół stwierdza, że w przedmiotowych przypadkach nie doszło do mobbingu. Zdanie odrębne do protokołu złożył Pan Marcin Kunicki, przedstawiciel Rady […]

29.11.2012 Dlaczego BKiP ingeruje w wynagrodzenia? cd.

Warszawa, dn. 29.11.2012 r. L.dz. WIZJA/131/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie: Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? […]

26.11.2012 Związek nie będzie udzielał informacji o członkach

Warszawa, dn.26.11.2012 r. L.dz.Wizja/130/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego nie będzie przekazywał pracodawcy imiennej listy wszystkich osób bronionych. Stanowisko Związku wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w powiększonym składzie siedmiu sędziów syg.akt III/PZP 6/12 w dniu 21 listopada 2012 roku. Sąd Najwyższy […]

Uchwała nr 44/2012 z dnia 24.11.2012

  Uchwała nr 44/2012       Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

22.11.2012 Komisja ds. wyciszenia mobbingu?

Warszawa, dn. 22.11.2012 r. L.dz. Wizja/128/2012​ Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja prosi o natychmiastową interwencję w OTVP Rzeszów. W trakcie prowadzenia tam procedury antymobbingowej doszło do karygodnego naruszenia Regulaminu Pracy Telewizji Polskiej S.A. Mamy niezbite dowody na to, że Komisja, zamiast dokonać oceny sytuacji i powziąć […]

Uchwała nr 43/2012 z dnia 22.11.2012

  Uchwała nr 43/2012     Zarząd ZZ Wizja postanawia rozszerzyć grupę negocjatorów wszczętego w dniu 11.07.2012. sporu zbiorowego o poniżej wymienione osoby..    Beata Bartman Anna Tomczyk Dariusz Wasowski Witold Wojciechowski Emilia Zięba

Uchwała nr 42/2012 z dnia 22.11.2012

  Uchwała nr 42/2012     Zarząd ZZ Wizja postanawia delegować niżej wymienione osoby jako negocjatorów wszczętego w dniu 11.07.2012. sporu zbiorowego.    Andrzej Błaszkiewicz Wiesław Byczot Jacek Dybowski Aneta Janicka Marek Jędrocha Andrzej Kozakowski Stanisław Kucharski Agata Ławniczak Barbara Markowska – Wójcik Andrzej Pieczyński Krzysztof Stanisławski Adam Stobnicki Janusz Tworek Janusz Wrzosek Karol Żurawski

29.11.2012 Dlaczego BPiK ręcznie steruje honorariami?

Warszawa, dn. 29.11.2012 r. L.dz. WIZJA/131/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie: Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? […]

16.11.2012 W sprawie stawek maksymalnych

W dniu dzisiejszym przedstawiciele ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymali zapewnienie od Dyrekcji APT, że stawki honorariów i premii zadaniowych w programach cyklicznych nie ulegną zmianie. Nie należy również obawiać się ustalania ich wysokości w nowych produkcjach na poziomie dziesięciokrotności minimalnej stawki z Regulaminu wynagradzania. Dyrekcja ma świadomość, że są to stawki sprzed 10 lat i […]

Pożegnania

Żegnamy kolejnego naszego Kolegę, który całe swoje zawodowe życie poświęcił TVP Ś.P. Marek Wójcik Był jednym z nas, pracował jako kierownik produkcji w redakcji „Wiadomości”, zmarł po długiej i  ciężkiej chorobie, swoją pracą służąc nieprzerwanie TVP aż 35 lat Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia Jest nam smutno Przyjaciele z Wizji

12.11.2012 Czy Plac przenosi się na Woronicza?

Warszawa, dn.12.11.2012 r. L.dz.Wizja/123/2012 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja uprzejmie prosi Pana Prezesa o jednoznaczną informację jakie są plany Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia pracowników i sprzętu APAI z Placu Powstańców na ul. J.P.Woronicza 17. Pragniemy uprzejmie przypomnieć, że na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych w […]

9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?

Warszawa, dn. 9.11.2012r. Wizja/121/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Informuje, że do dnia dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Pracodawcy na poniższe pismo z dnia 25.10.2012r. , dotyczące stawek honorariów i premii zadaniowych: ————————————————————————————————————————————————- Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał […]

Uchwała nr 40/2012 z dnia 06.11.2012

  Uchwała nr 40/2012 Zarząd ZZ Wizja uchwala ordynację wyborczą na Walny Zjazd ZZ Wizja o poniższej treści.  Ordynacja wyborcza czyli sposób wybierania delegatów na Walny Zjazd ZZPTTVPSA WIZJA 1. Delegatami na Walny Zjazd zostają ci członkowie Związku, którzy: – nie zalegają ze składkami członkowskimi, – zostaną wybrani na delegatów na Walny Zjazd  w swoich […]

5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r. Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność […]