Publikowane w

luty 2010

Protokół z dnia 24.02.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Porządek zebrania: 1/ Omówienie przebiegu negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2009 rok, 2/ Omówienie postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 81/2009 z dnia 27.01.2009 r. dotyczącej likwidacji Ośrodka Opieki Zdrowotnej, 3/ Odpowiedź do Dyrektora M. […]

Uchwała nr 5/2010 z dnia 15.02.2010.

Uchwała Zarządu ZZPT TVPSA WIZJA nr 5/2010 z dnia 15.02.2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 10 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Protokół z dnia 15.02.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ sprawy członkowskie, 2/ przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Związku w dniu 18 stycznia 2010 roku, 3/ „konflikt”, sprostowanie komunikatu wysłanego przez Z. Poniatowskiego, 4/ dziennikarze 5/ oddziały, zwalnianie dyrektorów, 6/ informacja Jana Tyszlera na temat AI, 7/ umowa z M. Mrzygłodem, 8/ […]

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA. 1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski. 2. Prezes Orzeł omówił […]

8.02.2010 Obniżenie honorariów o 30 % – odpowiedź Biura Kadr

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał pismo dyrektora Biura Kadr w sprawie obniżenia honorariów pracowników twórczych i technicznych o 30%, w którym zostaliśmy poinformowani, że „nie można zgodzic się z twierdzeniem, że mniejszenie środków na produkcję automatycznie przełoży się na obniżenie o 30% wyceny za poszczególne zadania.” czytaj dalej…

3.02.2010 Komunikat po spotkaniu z Zarządem TVP SA

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA. 1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski. 2. Prezes Orzeł omówił […]