Wpisy z tagiem

“uchwały”

Uchwała z dnia 7.09.2009

UCHWAŁA Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 7.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą § 1 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja reprezentuje interesy pracowników twórczych i technicznych, etatowych i nieetatowych (tzw. stałych, wieloletnich współpracowników), wobec których pracodawca łamie art. 22. Kp i którzy z definicji prawa […]

Uchwała z dnia 29.08.2009

U C H W A Ł A Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 29 sierpnia 2009 r. W dniu 29.08.2009 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników TVP S.A. Wizja w głosowaniu elektronicznym uchwala: 1. Następujące osoby uzyskują dodatkowo w stosunku do Uchwały z dnia 15.08.2009 prawo do reprezentowania Związku wobec pracodawcy w sprawach […]

Uchwała z dnia 15.08.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy zostają przyjęte w skład […]

Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 13 sierpnia 2009 r. Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu […]

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie. […]

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą § 1. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na […]

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów, Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła […]

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii, Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin, […]