Publikowane w

kwiecień 2012

26.04.2012 Wspomnienie o Janie Suzinie

Podczas dyżuru Janowi Suzinowi do studia przyprowadzono gościa –  w ostatniej chwili przed wejściem na antenę.  Zdążył tylko spytać o nazwisko i …… pajeeeeechali! Pan Jan, nie mając pojęcia kto zacz, rozpoczął rozmowę: – Dobry wieczór państwu, naszym gościem jest dziś pan Taki-a-Taki. Co pana do nas sprowadza? Gość sobie coś gadał, a Pan Jan […]

25.04.2012 Byłem na pogrzebie Janka Suzina

Byłem – jakżeby inaczej – na pogrzebie Janka Suzina. Sporo ludzi z dawnych lat było; niektórych nawet poznałem, bo upływ czasu na nas wszystkich odbił się bezlitośnie. Ale jednak na niektórych mniej. Irena Dziedzic, Krystyna Loska, Edyta Wojtczak, Bogusia Wander są w formie, podobnie jak paru ludzi z techniki; szczytem wszystkiego jest Mietek Grudniak, operator kamery, który […]

23.04.2012 Wniosek do PIP w sprawie kary nagany dla producenta SZNSY NA SUKCES

Warszawa, dn.23.04.2012 r. L.dz. Wizja/46/2012 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ul. Lindleya 16 00-973 Warszawa   Zawiadomienie o naruszaniu przepisów prawa pracy z wnioskiem o wszczęcie kontroli  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje o rażącym naruszeniu przepisu art. 112 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną w Warszawie, polegającym na odrzuceniu […]

Uchwała nr 15/2012 z dnia 20.04.2012

Uchwała nr 15/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 14/2012 z dnia 17.04.2012

Uchwała nr 14/2012 Zarząd ZZPT TVP SA Wizja udziela prawa do reprezentowania Związku wobec pracodawcy sprawach z zakresu prawa pracy koledze Wojciechowi Stępińskiemu oraz w związku z powyższym udziela mu ochrony przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie cofa prawo do reprezentowania Związku koledze Markowi Bonieckiemu w związku z jego przejściem na emeryturę.

17.04.2012 Kto nam odpowie?

  Związek kategorycznie domaga się wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za tragiczną śmierć ŚP Staszka Gałązki. Jak trzeba zaszczuć człowieka , żeby podjął tak desperacką decyzję, by targnąć się na swoje życie. Dzisiaj padło z kręgów dyrektorskich stwierdzenie, że jako Wizja  „…. zachowujemy się w sprawie Gałązki jak Kaczyński ze Smoleńskiem….”. To było wyjątkowo […]

16.04.2012 Dlaczego nie wypłacono wynagrodzeń o czasie?

Warszawa, dn. 16.04.2012 r. L.dz.Wizja/36/2012 Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP SA Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja prosi o wyjaśnienie, dlaczego i kto spowodował, że montażyści oraz niektórzy realizatorzy zatrudnieni w APT, nie otrzymali w wyznaczonym z góry terminie honorariów za miesiąc marzec 2012 roku. Zgodnie z […]

16.04.2012 Niema wizja na Placu

L.dz.Wizja/41/2012​  Pan Marian Zalewski  Członek Zarządu TVP SA Pan Karol Pękul   z-ca Dyrektora BZZL Szanowni Panowie! ​W odpowiedzi na pismo THK/1422/2012 odebrane za potwierdzeniem odbioru w dniu 11.04.2012r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja sprzeciwia się wypowiedzeniu umowy o pracę siedmiu wymienionym operatorom dźwięku zatrudnionym w  APAI. Zgodnie z treścią przepisów prawa pracy i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz poglądami doktryny […]

Uchwała nr 13/2012 z dnia 15.04.2012

Uchwała nr 13/2012 Zarząd ZZPT TVP SA Wizja akceptuje do rozpowszechnienia numer 1 (1) 2012 Biuletynu Informacyjnego Zarządu ZZPT TVP SA Wizja ( w załączniku).

Uchwała nr 12/2012 z dnia 13.04.2012

Uchwała nr 12/2012 1.Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia wydawać comiesięczny Biuletyn Informacyjny Związku pt. CZAS NA LUDZI Z WIZJĄ. 2.Biuletyn będzie kolportowany wśród członków Związku i „wszystkich w TVP”. 3.Zarząd powołuje Redakcję Biuletynu, w skład której wchodzą wszyscy chętni członkowie Związku. 4.Zarząd Związku akceptuje w głosowaniu treść Biuletynu przed wydaniem. 5.Pierwszy gotowy numer ukazuje […]

 

10.04.2012 Wizja bez dźwięku ?

Warszawa, dn. 03.04.2012 r. Prezes Zarządu TVP S.A.  Juliusz Braun Członek Zarządu TVP S.A.  Marian Zalewski  Szanowny Panie Prezesie, Zwracamy się do Pana z prośbą o krótkie, ale bardzo pilne spotkanie dotyczące wyjaśnienia sytuacji w APAI i INFO od  kwietnia 2012r. Odnosimy wrażenie, że być może ktoś wprowadza Pana Prezesa w błąd lub nie informuje […]

7.04.2012 Życzenia Wielkanocne

Spokojnych Świąt życzy Wizja

Uchwała nr 10/2012 z dnia 02.04.2012

Uchwała nr 10/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.