Publikowane w

lipiec 2009

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą § 1. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na […]

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9 obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 2. Zatwierdzenie Zarządu Koła Wizji w Rzeszowie, 3. Zatwierdzenie terminu wyboru władz Sekcji Dziennikarzy, 4. Zatwierdzenie działań Związku Wizja dotyczących planowanych zwolnień grupowych, 5. Osada […]

13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się […]

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów, Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła […]

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad: 1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu 2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków 3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej” 4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy 5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z dyr. Sysko-Romańczuk 6. wybory w sekcji dziennikarzy 7. […]