Wpisy z tagiem

“minister”

20.06.2010 Odpowiedź Ministra Skarbu na interpelację poselską w sprawie planu restrukturyzacji przedstawionego przez Zarząd TVP SA

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację z dnia 6 maja 2010 r., nr SPS 023-15823/10, pani Magdaleny Kochan, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz grupy posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą wprowadzonego przez TVP SA programu oszczędnościowego, jako minister właściwy do spraw nadzoru właścicielskiego przedstawiam, co następuje: W związku z ubieganiem się przez spółkę Telewizja […]

7.06.2010 Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na List Otwarty do Premiera oraz Wotum Nieufności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej TVP SA

Związek otrzymał w dniu 7.06.2010 odpowiedź Podsekretarza Stanu Adama Leszkiewicza na pisma Wizja/66/2010 skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Wizja/65/2010 skierowane do Ministra Skarbu Państwa. W dokumencie tym czytamy: „Odpowiadając na pisma: z dnia 26 maja 2010 r. Wizja/66/2010 dotyczące rozpoczęcia działań mających na celu uratowanie przed całkowitym zniszczeniem TVP SA, skierowane do Prezesa Rady […]

1.06.2010 Wystąpienie do Ministra Skarbu

L.dz. Wizja/68/2010 Pan Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA zwraca się do Pana Ministra z zapytaniem, czy znane są Panu zamiary wyprzedaży części majątku TVP w ośrodkach regionalnych. Jesteśmy zaniepokojeni docierającymi do nas sygnałami o chęci oddania w prywatne ręce pomieszczeń studyjnych oraz sprzedaży budynków, w których mieszczą się […]

17.05.2010 List posła Jana Burego dotyczący marginalizacji ośrodków regionalnych TVP i ich misji publicznej

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Bury wystosował pismo do Zarządu TVP SA, w którym wyraża najwyższe zaniepokojenie krokami podejmowanymi przez Zarząd Telewizji Polskiej w ramach tzw. restrukturyzacji spółki. W liście czytamy: W wyraźny sposób działanie te zmierzają w kierunku marginalizacji ośrodków regionalnych TVP SA, a nawet ich upadku.  Okrojenie ich budżetów o blisko połowę […]

Protokół z dnia 18.01.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Związku w dniu 7 grudnia 2009 r., 2/ pismo do ministra Michała Boniego, 3/ pismo do RPO Janusza Kochanowskiego, 4/ pismo do Ministra Skarbu, 5/ spór zbiorowy, 6/ sytuacja oddziałów – pismo do Prezesa Zarządu TVP S.A., […]