Publikowane w

czerwiec 2016

Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15         WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan Protokolant: Ewelina Truszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. […]

Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy. […]

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę ŚP. Zbigniewa Sadowskiego   wieloletniego Pracownika Telewizji Polskiej, znakomitego dźwiękowca, przy jego udziale powstały setki felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych, będzie nam Go bardzo brakowało w ekipach zdjęciowych Przyjaciele z Wizji