Publikowane w

sierpień 2012

30.07.2012 Czy mamy Głównego Scenografa TVP SA ?

Warszawa, dn.30.07.2012 r. L.dz. Wizja/99/2012​ Zarząd TVP SA Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Pan Andrzej Jeziorek p.o. Dyrektor APT ​ W związku z napływającymi skargami pracowników APT (w szczególności scenografów) Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie roli osoby Pana … w toku produkcji. Osoba ta podaje się […]