Publikowane w

sierpień 2013

Uchwała nr 77/2013 z dnia 31.08.2013

Uchwała nr 77/2013   Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia udzielić poniższej odpowiedzi na kolejne kłamliwe oskarżenia rzecznika prasowego TVP  wobec związku.   ZZPT TVP informuje, iż udostępnił swoją stronę internetową dla listu otwartego zespołu redakcyjnego i realizacyjnego programu KAWA CZY HERBATA na życzenie tegoż zespołu. Pod listem widnieją podpisy wielu osób tworzących program – […]

22.08.2013 Zwracamy się o poparcie

Szanowni Państwo, Jak już pisaliśmy w niedawnym komunikacie, ZZPT TVP SA Wizja podjął uchwałę o organizacji referendum strajkowego. Prowadzimy spór zbiorowy od 2009 r., gdzie podstawowym tematem jest doprowadzanie do sytuacji, kiedy w TVP SA będzie istniało WYŁĄCZNIE ZATRUDNIENIE ETATOWE !!! (Wszystkie informacje u nas na stronie w zakładce SPÓR ZBIOROWY 2009). To jest ostatni […]

19.08.2013 Przeprowadzimy referendum strajkowe

ZZPT TVP S.A. Wizja informuje, że Zarząd Związku w dniu 29.07.2013 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu wśród pracowników TVP S.A. referendum strajkowego zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związek prowadzi z pracodawcą spór zbiorowy od września 2009 r. W sporze żądamy m.in.: zaprzestania przez Pracodawcę korzystania […]

19.08.2013 Badanie dziennikarzy w TVP wątpliwe w aspekcie naukowym, etycznym i prawnym.

Warszawa 16 VIII 2013 Do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa Działając zgodnie ze statutem stowarzyszenia „Stop Manipulacji” w związku z doniesieniami prasowymi i informacjami w internecie oraz rozmową z pracownikami TVP, w celu zapobieżenia utraty zaufania społecznego do TVP jako wiarygodnej instytucji publicznej, chcielibyśmy zwrócić […]

19.08.2013 Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w całości popiera tezy „Oświadczenia SDP”. Także jesteśmy zdania, że pozbywanie się najbardziej profesjonalnych dziennikarzy oraz innych twórców, często wielkiej klasy i doświadczenia, tj. operatorów obrazu, montażystów, dźwiękowców itd., to dowód na od dawna planowane przez Zarząd TVP S.A. całkowite podporządkowanie kontroli politycznej i finansowej programów powstających dla TVP, która zamierza działać […]

19.08.2013 Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko kontynuacji przez zarząd TVP SA działań zmierzających do wyprowadzenia do firmy zewnętrznej kilkuset pracowników.  Największą wartością każdego medium, a szczególnie nadawcy publicznego, jest profesjonalny zespół ludzi świadomych swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Choć SDP niejednokrotnie krytycznie oceniało jakość pracy niektórych dziennikarzy TVP, to pozbycie się niemal wszystkich ze struktury firmy […]

16.08.2013 Odpowiedź na kolejne nierawdziwe zarzuty rzecznika prasowego TVP

W odpowiedzi na informacje zawarte w komunikacie zespołu ds. Komunikacji  ZZPT TVP SA informuje, iż nie jest prawdą, jakoby inspektorzy pracy nie stwierdzili żadnych uchybień w prowadzonym procesie wyprowadzenia 4 grup zawodowych do firmy zewnętrznej. Inspektorzy wskazali bowiem jedynie na  brak narzędzi prawnych w rękach PIP do powstrzymania tego procesu. Ocenę zgodności z prawem pozostawili […]

15.08.2012 PIP znów bezradna

ZZPT otrzymał informację o wynikach kontroli PIP dokonanej po skardze Związku na brak zgodności z Kodeksem pracy prowadzonego procesu wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej. Inspektorzy pracy stwierdzają m.in.: (…) Odnosząc się do planowanych działań Pracodawcy w zakresie zastosowania procedury określonej w art. 231 Kodeksu pracy,  inspektorzy pracy po wnikliwym przeanalizowaniu stanu […]

14.08.2013 Wnioski o kontrolę w TVP SA

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych. W Związku z powyższym Związek skierował: Wniosek o przeprowadzenie kontroli w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie do Generalnego Inspektora Ochrony […]

14.08.2013 Ekspertyza procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP

ZZPT TVP SA otrzymał list z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa zawierający Ekspertyzę procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP. Analiza ta stanowi potwierdzenie stanowiska ZZPT TVP SA Wizja, wzywającego Zarząd TVP do zatrzymania tego procesu. Oto treść listu ekspertów: Szanowni Państwo, w ostatnich dniach dyskurs medialny został zdominowany przez doniesienia o procedurach promocji na […]

13.08.2013 Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych

Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych. Czynności podejmowane w wykonaniu uchwały Zarządu TVP S.A. z 31 lipca 2013 r., […]

12.08.2013 Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP

Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP ZZPT TVP SA Wizja pisał już wielokrotnie o braku sensu i szkodliwym dla Spółki procederze wyprowadzenia czterech grup zawodowych do firmy zewnętrznej, o płynących z tego zagrożeniach dla długoletnich pracowników TVP m.in. w zakresie ochrony przedemerytalnej i stabilności zatrudnienia, o gwarancji wynagrodzenia tylko przez rok i to przy płacy socjalnej tj. […]

Uchwała nr 76/2013 z dnia 10.08.2013

Uchwała nr 76/2013   Zarząd zabrania  swoim członkom wzięcia udziału w  procedurze ewaluacyjnej, złamanie tego zakazu będzie naruszeniem  uchwały Zarządu i może być powodem  ukarania  osoby, która się tego dopuściła.

11.08.2013 Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja Rzecznika Prasowego

Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja ich Rzecznika Prasowego Tomasz Parol Redaktor Naczelny www.3obieg.pl W dniu wczorajszym nasza redakcja otrzymała list od dziennikarza, który został poddany procesowi przygotowywania czystek w TVP. Z jego treści wynika, że oto na naszych oczach zostają dorżnięte ostatki niezależnego i profesjonalnego dziennikarstwa w telewizji publicznej. Prawdopodobnie od września będziemy już mieli […]

7.08. 2013 Stop weryfikacjom – opinia prawna

Komunikat w sprawie testowych ocen predyspozycji dokonywanych przez Pracodawcę w ramach procedury promocji stanowiskowych w procesie restrukturyzacji  Pracodawca zarządził wykonanie badań pracowników pod kątem ich przydatności do pracy na stanowisku o nieznanym zakresie zadań i kompetencji (stanowisku koordynacyjnym). Niektórym pracownikom wydano polecenia służbowe, sugerujące konieczność poddania się takim badaniom.  Zarządzenie Pracodawcy o poddaniu się przez […]

7.08.2013 Stop weryfikacjom! Stanowisko WIZJI.

DO WSZYSTKICH DZIENNIKARZY W TVP S.A. Od jutra rusza w TVP weryfikacja dziennikarzy przygotowana w gabinetach Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W tym procesie mają być wyłonieni tzw. koordynatorzy ds. no właśnie, nie bardzo wiadomo jakich. Przypominamy, że trzy Związki reprezentatywne jednogłośnie odrzuciły projekt Regulaminu wynagradzania, w którym pracodawca chciał wprowadzić nowy zawód tzw. redaktora koordynatora. […]

Uchwała nr 75/2013 z dnia 01.08.2013

Uchwała nr 75/2013   Zarząd ZZPT TVP SA WIZJA  podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum strajkowego wśród  pracowników TVP SA w ramach prowadzonego sporu zbiorowego z pracodawcą wszczętego 7.09.2009. Zarząd związku zwróci się do wszystkich związków zawodowych w TVP SA o wspólne przeprowadzenie tej inicjatywy.