Publikowane w

kwiecień 2010

29.04.2010 Interpelacja poselska posła Mieczysława Kasprzaka

W dniu 29.04.2010 w tej sprawie z interpelacją poselską wystąpił poseł Mieczysław Kasprzak. 6 kadencja, 65 posiedzenie, 2 dzień (29-04-2010) Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję uprzejmie, panie minister. Pan poseł Mieczysław Kasprzak z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego kieruje pytanie do ministra skarbu państwa w sprawie przesunięcia pory nadawania regionalnych programów informacyjnych w TVP2. Bardzo proszę, pan […]

29.04.2010 Wystąpienie posła Jana Burego

W dniu 26.04.2009 poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2. czytaj dalej…

29.04.2010 O sprawie piszą media regionalne

Sprawę opisały też media regionalne. Protest w TVP: „Nie mamy czego nadawać” Adam Zadworny 2010-04-29, ostatnia aktualizacja 2010-04-29 11:47 Reporterom drastycznie spadły wynagrodzenia, nie ma czym wypełnić czasu antenowego, zapomnijmy o programach misyjnych – dziennikarze szczecińskiej TVP ze związku zawodowego „Wizja” mówią o skutkach ostatnich decyzji zarządu TVP. Dwójka dziennikarzy szczecińskiego ośrodka telewizji publicznej – […]

26.04.2010 Pismo posła Jana Burego do Zarządu TVP SA

Poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2. czytaj dalej…

26.04.2010 Wystąpienie posła Jana Burego w sprawie degradacji Oddziałów Terenowych

Poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2. czytaj dalej…

24.04.2010 List Przewodniczącej Koła Poznań do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Oddziału Poznań

Poznań, 24. IV. 2010 r. Sz. Pan Przewodniczący Rady Programowej TVP SA Oddział w Poznaniu Prof. dr hab. Waldemar Łazuga Szanowny Panie Przewodniczący, przesyłam na Pana ręce list otwarty Związku Zawodowego Pracowników Twórczych „Wizja” skierowany do Prezesa TVP SA, Pana Romualda Orła. Jednocześnie Koło „Wizja” TVP SA Odział w Poznaniu, zwraca się za Pana pośrednictwem […]

24.04.2010 Piszą o nas na portalpomorza.pl

24.04.2010 Portal portalpomorza.pl zamieścił list otwarty ZZPT TVP SA Wizja do Prezesa Zarządu TVP SA w sprawie odebrania oddziałom pasma regionalnego w programie 2. czytaj dalej

24.04.2010 Nasz list na portalu pomorza

Na portalu portalpomorza.pl ukazał się list otwarty ZZPT TVP SA do Prezesa Zarządu TVP SA z dnia 23.04.2010 czytaj dalej…

24.04.2010 List Przewodniczącej Koła Poznań

Przewodnicząca Koła Poznań ZZPT TVP SA wystąpiła z listem do Przewodniczącego Rady Programowej TVP SA Oddział w Poznaniu. czytaj dalej…

20.04.2010 Apel do Prezesa Zarządu TVP SA

ZZPT TVP SA Wizja wystąpił z Apelem do Prezesa Zarządu TVP SA. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wyraża stanowczy protest przeciwko odebraniu pasma Oddziałom Terenowym na antenie drugiego programu TVP SA, w godzinach od 17.30 do 18.00. czytaj dalej…

23.04.2010 Wystąpinie Prezydenta Gdańska

W dniu 23.04.2010 list w tej samej sprawie wystosował do Zarządu TVP SA Prezydent Gdańska. Gdańsk, 23 kwietnia 2010 r. KP-VII/72/10/AP Pan Romuald Orzeł Prezes TVP S.A. Szanowny Panie Prezesie! Ze zdziwieniem i prawdziwym niepokojem dowiedziałem się, że Pańską decyzją odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 – 18.00. Jako […]

23.04.2010 Udziel poparcia działaniom ZZPT TVP SA Wizja

Tu każdy może udzielić poparcia działaniom Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja. 6.01.2011 Tu możesz udzielić poparcia dla Listu Otwartego ZZPT TVP SA Wizja do Pana Jana Dworaka Przewodniczącego KRRiT w sprawie odpolitycznienia mediów publicznych. Tu możesz dodatkowo podpisać List Otwarty ZZPT TVP SA Wizja do Pana Jana Dworaka Przewodniczącego KRRiT na stronie petycje.pl […]

23.04.2010 List Prezydenta Gdańska do Prezesa Zarządu TVP SA

23.04.2010 Prezydent Gdańska Wystąpił z listem do Prezesa TVP SA. Gdańsk, 23 kwietnia 2010 r. KP-VII/72/10/AP Pan Romuald Orzeł Prezes TVP S.A. Szanowny Panie Prezesie! Ze zdziwieniem i prawdziwym niepokojem dowiedziałem się, że Pańską decyzją odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 – 18.00. Jako obywatel i jako samorządowiec protestuję […]

23.04.2010 Udziel poparcia dla list otwartego do Prezesa Zarządu TVP SA

ZZPT TVP SA Wizja wystapił z Listem Otwartym do Prezesa Zarządu TVP SA. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja z coraz większym niepokojem obserwuje rozkręcającą się od paru miesięcy karuzelę zmian na stanowiskach kierowniczych w spółce, zarówno w zakładzie głównym jak i w oddziałach. Pomijane są całkowicie wszelkie procedury konkursowe, brak przedstawienia uzasadnienia merytorycznego […]

23.04.2010 Prezydent Gdańska Wystąpił z listem do Prezesa TVP SA.

Prezydent Gdańska Wystąpił z listem do Prezesa TVP SA. Gdańsk, 23 kwietnia 2010 r.  KP-VII/72/10/AP  Pan Romuald Orzeł Prezes TVP S.A.  Szanowny Panie Prezesie! Ze zdziwieniem i prawdziwym niepokojem dowiedziałem się, że Pańską decyzją odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 – 18.00. Jako obywatel i jako samorządowiec protestuję przeciwko […]

Protokół z dnia 19.04.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 19.04.2010 r. 1/ Podsumowanie aktualnej sytuacji w Spółce, 2/ Zatwierdzenie protokołu z dnia 15.03.2010 r., 3/ Podsumowanie głosowań internetowych, 4/ Spotkanie z Panem B. Szwedo, 5/ Lista „56”, 6/ Kategoryzacja 7/ Pisma z klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, 8/ Pismo A. Błaszkiewicza do […]

Uchwała nr 19/2010 z dnia 21.04.2010

Uchwała nr 19/2010 z dnia 21.04.2010 Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA Zarząd Związku Zawodowego WIZJA postanawia, że trzy wakujące miejsca na liście osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy i uzyskujących z tego tytułu ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych (Uchwała WIZJI nr15/2010) zajmą następujące osoby: 1.     Antoni […]

Zabezpieczone: 2010 Wychodzące

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: 2010 Przychodzące

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: 2009 Przychodzące

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.