Publikowane w

październik 2010

Uchwała nr 56/2010 z dnia 29.10.2010.

Uchwała nr 56/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 32.

23.10.2010 Protokół pokontrolny Państwowej Inspekcji Pracy – no comments

Nazwa przedmiotu kontrolowanego: TVP SA Imię i nazwisko osoby reprezentującej: Grażyna Łagodzińska Nazwa organu reprezentującego: Dyrektor Biura Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Oznaczenie dni kontroli; 20,22,27,29.07.2010 Liczba pracujących:    11 150, w tym: na podstawie umów cywilno-prawnych: 7209, zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 4141. Czytaj protokół pokontrolny PIP

Uchwała nr 55/2010 z dnia 19.10.2010.

Uchwała nr 55/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 31.

18.10.2010 Wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Erazma Ciołka 10 A 01-402 Warszawa Wniosek o udzielenie informacji Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął 28 września br. uchwałę nr 661/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu grupowego zwalniania w TVP S.A. Uchwała została przedstawiona Urzędowi Pracy m. st. Warszawy przy piśmie p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi z 29 września br. […]

Uchwała nr 54/2010 z dnia 13.10.2010.

Uchwała nr 54/2010 Zarząd ZZPT TVP SA serdecznie dziękuje wszystkim za udział w wyborach do Rady Pracowników. Dziękujemy za głosowanie na naszych kandydatów. Nie trzeba tłumaczyć dlaczego nasze, jak najszersze uczestnictwo w Radzie Pracowników, jest dla nas istotne. Celem postawionym przez Zarząd związku było uzyskanie większości w  Radzie, a więc wprowadzenie przynajmniej 4 kandydatów. Stąd […]

Uchwała nr 53/2010 z dnia 07.10.2010

Uchwała nr 53/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 29

6.10.2010 Odmowa wszczęcia śledztwa

Prokuratura Warszawa Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa z zawiadomienia ZZPT TVP SA Wizja, nie znajdując znamion czynu zabronionego. Śledztwo miało dotyczyć usiłowania wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce TVP SA przez osoby odpowiedzialne do zajmowania się sprawami majątkowymi poprzez podjęcie działań polegającym m.in. na planowaniu zwolnienia grupowego 800 pracowników, obejmujących całe grupy twórcze tj. opeartorów obrazu i […]

24.09.2010 Uzupełnienie bazy adresów

Uzupełniamy bazę adresów mailowych w celu lepszej komunikacji z członkami związku. Wszyscy członkowie ZZPT TVP SA Wizja proszeni są o uzupełnienie swoich adresów mailowych. Nie wszystkie informacje publikowane są na stronie związku. Część jest rozsyłana w formie newslettera.  Należy wypełnić poniższy  formularz.

Uchwała nr 52/2010 z dnia 01.10.2010

Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 28 Uchwała nr 52/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 28.