Publikowane w

październik 2011

Wyrazy współczucia

Naszemu Drogiemu Koledze Andrzejowi Obłuskiemu, Przewodniczącemu Koła APAI ZZPT TVP SA Wizja, najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty składają Przyjaciele z Wizji.

17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne

Warszawa, dn. 17.10.2011 r. L.dz. Wizja/112/2011 Zarząd TVP SA ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Zarządu TVP S.A. z apelem o ostateczne zaprzestanie zwolnień pracowników, prowadzonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jako szkodliwych dla Spółki, ze […]

Uchwała nr 39/2011 z dnia 15.10.2011

Uchwała nr 39/2011 o przyjęciu nowych członków Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 38/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 38/2011 o rozszerzeniu składu Prezydium Zarządu Zarząd ZZ WIZJA powołuje Witolda Wojciechowskiego na stanowisko członka Prezydium Zarządu ZZ WIZJA Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 37/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 37/2011 o zmianie wiceprzewodniczącego Zarząd ZZ WIZJA powołuje Krzysztofa Stanisławskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego ZZ WIZJA opuszczone przez Wiesława Byczota, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 36/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 36/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd zdecydował, że Przewodniczący Sekcji Operatorów Adam Stobnicki zostaje  przyjęty w skład Zarządu ZZ WIZJA. Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 35/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 35/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd zdecydował, że Przewodnicząca Koła Lublin Agnieszka Drączkowska zostaje  przyjęta w skład Zarządu ZZ WIZJA. Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.