Publikowane w

kwiecień 2011

21.04.2011 Odpowiedź REM na wystąpienie Koła Rzeszów

7 stycznia 2011 Związek Zawodowy Pracowników  Twórczych TVP SA Wizja –  Koło w Rzeszowie –  zwróciło się  do Rady Etyki Mediów z prośbą o stanowisko czy członek Rady Programowej TVP Rzeszów, red. Józef Matusz, może realizować na antenę oddziału  cykliczny, 10 odcinkowy, program pt. „Puls regionu” ? Twórcy pytali także, czy to możliwe, by pieniądze przekazane TVP Rzeszów przez […]

20.04.2011 Życzenia Wielkanocne

Z okazji  Świąt Wielkanocnych Wszystkim Naszym Przyjaciołom oraz Sympatykom przesyłamy garść refleksji  zwiazanej z tym pełnym zadumy i nadziei czasem. PIĘKNYCH ŚWIĄT !!! ZZPT TVP SA WIZJA

Uchwała nr 20/2011 z dnia 15.04.2011

Uchwała nr 20/2011 o przyjęciu nowych członków Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 19/2011 z dniz 11.04.2011

Uchwała nr 19/2011 o wyborze szefa Sekcji Dziennikarzy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przeprowadzić wybory internetowe szefa Sekcji Dziennikarzy. Zarząd przychyla się tym samym do wniosku o przeprowadzenie wyborów zgłoszonego przez dotychczasowego szefa tej sekcji Andrzeja Witkowskiego, który ma zamiar ustąpić z tej funkcji  z powodu przejścia na emeryturę. Jako męża […]

Uchwała nr 17/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 17/2011 o zapomogach Zarząd Wizji postanawia przeznaczyć po 200 złotych na zapomogę rzeczową dla Pawła Nycza i Moniki Konopki, przekazuje kwotę 400 złotych Barbarze Pawlak i zobowiązuje ją do realizacji tej zapomogi.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 16/2011 o zmianie listy osób chronionych Zarząd Wizji postanawia zmienić listę osób chronionych skreślając z niej Szczepana Adamiuka, Monikę Konopkę i Andrzeja Witkowskiego, którym wygasło prawo do ochrony i wpisując na  listę i tym samym  obejmując ochroną Romana Piotrowskiego, Pawła Nycza i Marzenę Kuc. Ochrona w/w osobom przysługuje na czas kadencji tj. do […]

Uchwała nr 15/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 15/2011 o przyjęciu nowych członków Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

5.04.2011 Żądamy jawności procedury wyboru Zarządu Spółki

Warszawa,  dn. 5.04. 2011 r. L.dz. Wizja/43/2011 Pan Stanisław Jekiełek Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA Wniosek o udzielenie informacji publicznej Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, pkt g ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji […]

5.04.2011 Czy osoby, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Odejść nie moga współpracować?

Warszawa, dn. 5.04.2011 r. L.dz. Wizja/42/2011 Pan Juliusz Braun p.o. Prezes Zarządu TVP S.A. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja stanowczo protestuje przeciwko uchwale nr 229/2011 Zarządu TVP S.A. z dnia 29 marca 2011r., wprowadzającej zasady kontroli zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami,  którzy skorzystali z Programu Dobrowolnych Odejść,  w ramach   uchwały nr 121/2011  […]