Publikowane w

marzec 2012

Uchwała nr 09/2012 z dnia 27.03.2012

Uchwała nr 9/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 08/2012 z dnia 25.03.2012

Uchwała nr 8/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 07/2012 z dnia 20.03.2012

Uchwała nr 7/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 06/2012 z dnia 05.03.2012

Uchwała nr 6/2012 Zarząd Związku Zawodowego WIZJA postanawia pokryć w minimalnym koniecznym zakresie koszty zorganizowania Walnego Zjazdu Syndykatu Dziennikarzy Polskich Telewizji Polskiej, który jest jednym ze związków założycieli ZZ WIZJA.