Publikowane w

maj 2014

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r. L.dz. Wizja/60/2014 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:  dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i […]

Uchwała nr 14/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 14/2014   ZZPTiTMP „Wizja”  w dniu 22.05. 2014 postanawia, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione osoby, członkowie Zarządu Zakładowego Wizji: 1.  Barbara Markowska-Wójcik 2. Jacek Dybowski 3. Krzysztof Stanisławski 4. Barbara Pawlak 5. Stanisław Kucharski 6. Agata Ławniczak- Loba 7. Grażyna Ogrodowska 8. Witold Wojciechowski 9. Anna Tomczyk […]

Uchwała nr 13/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 13/2014   (Uchwała nie została przegłosowana )  

12.05.2014 UNI MEI zdecydowanie potępia działania Zarządu TVP w liście do Premiera Rządu RP

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP otrzymał stanowisko organizacji UNI MEI GLOBAL potępiające działania Zarządu TVP, których zamiarem jest wyprowadzanie do firmy zatrudnienia tymczasowego dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. W stanowisku zdecydowanie wezwano Zarząd TVP do wycofania się z tego pomysłu, jako szkodliwego dla publicznego nadawcy. Listy ze stanowiskiem mają zostać skierowane: do Pana Donalda Tuska, […]

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team. Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r. L.dz. Wizja/39/2014   LIST OTWARTY – APEL DO DZIENNIKARZY – OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja    Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.   L.dz. Wizja/38/2014                                                           Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.   L.dz. Wizja/37/2014                                                           Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA  Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych […]

Uchwała nr 12/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 12/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia odwołać Wojciecha Stępińskiego z funkcji negocjatora sporu zbiorowego i powołać w jego miejsce Zbigniewa Wiśniewskiego.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 11/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA popiera zgłoszony przez związek zawodowy Solidarność pomysł pikiety przed kancelarią Premiera RP oraz pikiety pod siedzibą firmy LesingTeam. WIZJA zachęca wszystkich pracowników do udziału w pikiecie. Popieramy każde działania w granicach prawa, które mogą doprowadzić do zatrzymania wyprowadzenia z TVP czterech […]

Uchwała nr 10/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 10/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia zwrócić się do dziennikarzy spoza TVP o zbadanie sprawy outsourcingu czterech grup zawodowych z TVP wysyłając do nich list o niżej podanej treści. Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej Zarząd […]