Publikowane w

listopad 2010

26.11.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął decyzję o wycofaniu wypowiedzenia o pracę Panu Robertowi Pająkowi, członkowi naszego Związku, którego nazwisko umieszczone było na liście osób przeznaczonych do zwolnień grupowych. Nie jest to jedyna osoba, którą wycofano z listy, ale ponieważ jest On w wyjątkowej sytuacji, pozwalamy sobie na oficjalny komunikat w […]

26.11.2010 Incydent w Poznaniu – wyjaśnienie

W odpowiedzi na pismo Wizja/122/2010 i informacji na naszej stronie internetowej Incydent w Poznaniu ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymał wezwanie Pełnomocnika prawnego Pana Sebastiana Drobczyńskiego do zaniechania i usunięcia naruszeń dóbr osobistych. Pełnomocnik żąda bezzwłocznego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych Pana Sebastiana Drobczyńskiego, polegającego w szczególności na umieszczeniu na naszej stronie pisma do p.o. Prezesa TVP […]

24.11.2010 Incydent w Poznaniu

Warszawa, 24.11.2010 r. L.dz. Wizja/122/2010 Pan Włodzimierz Ławniczak p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. Szanowny Panie Prezesie, ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Pana o pilne wyjaśnienie skandalicznej sytuacji, do jakiej doszło w OTV Poznań. W dniu wyborów samorządowych, tj 21 listopada o godzinie 17.30. ukazało się wydanie serwisu informacyjnego „Teleskop” emitowane bez dźwięku. Poczynając […]

Uchwała nr 59/2010 z dnia 24.11.2010.

Uchwała nr 59/2010 Zarząd zobowiązuje przewodniczących Kół i Sekcji do organizowania spotkań z członkami swoich Kół i Sekcji. Spotkania te mają się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący Kół i Sekcji proszeni są o sporządzanie sprawozdań z tych spotkań i przedstawianie ich Zarządowi. W sprawozdaniach powinny być przedstawione problemy środowisk członkowskich i ich […]

Uchwała nr 58/2010 z dnia 24.11.2010.

Uchwała nr 58/2010 Zarząd przyjmuje poniższy regulamin: Regulamin wyboru przewodniczącego Sekcji ZZPTTVPSA WIZJA przez głosowanie internetowe. 1.      W sytuacji, gdy nie jest możliwe zorganizowanie zebrania wyborczego, na którym mieliby szansę być obecni wszyscy członkowie Sekcji, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów drogą głosowania internetowego. 2.      Warunkiem przeprowadzenia wyborów internetowych jest posiadanie przez wszystkich członków Sekcji prywatnych adresów […]

17.11.2010 Bezprawne zwolnienia

Warszawa, 16.11.2010 r. L.dz. Wizja/119/2010 Pan Marian Kubalica p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja po raz kolejny zwraca uwagę na łamanie przez Pracodawcę postanowień ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez jednoczesne stosowanie zwolnień grupowych, […]

Uchwała nr 57/2010 z dnia 08.11.2010.

Uchwała nr 57/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 33.