Czytaj wpisy w kategorii:

Spór zbiorowy 2012

25.02.2013 A jednak obniżacie nam wynagrodzenia…

Warszawa, dn. 25.02.2013 r. L.dz. Wizja/9/2013​ Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL ​ Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja akceptuje kandydaturę mediatora zaproponowanego przez Panią Dyrektor w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r. Jednoczenie pozostajemy na stanowisku, że dane o średnich wynagrodzeniach w zawodach twórczych, przedstawione przez Pracodawcę w ramach rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r. daleko […]

18.02.2013 Protokół rozbieżności podpisany. Rozpoczynamy mediacje.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI w związku ze sporem zbiorowym z dnia 11 lipca 2012 r. pomiędzy ZZPT TVP S.A. „WIZJA” a Zarządem Telewizji Polskiej S.A. Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm ) dysponujący stosownymi pełnomocnictwami przedstawiciele stron sporu zbiorowego, […]

2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym

  SPÓR ZBIOROWY PRZECIWKO OBINIŻANIU HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH CZY BĘDZIE KONIECZNY STRAJK? W dniu 6.12.2012r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym z Pracodawcą, wszczętym 11.07.2012r. Przedmiotem sporu jest żądanie natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, a zatem  – anulowania uchwał Zarządu TVP SA […]

29.11.2012 Dlaczego BKiP ingeruje w wynagrodzenia? cd.

Warszawa, dn. 29.11.2012 r. L.dz. WIZJA/131/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie: Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? […]

29.11.2012 Dlaczego BPiK ręcznie steruje honorariami?

Warszawa, dn. 29.11.2012 r. L.dz. WIZJA/131/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie: Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? […]

9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?

Warszawa, dn. 9.11.2012r. Wizja/121/2012 Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Informuje, że do dnia dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Pracodawcy na poniższe pismo z dnia 25.10.2012r. , dotyczące stawek honorariów i premii zadaniowych: ————————————————————————————————————————————————- Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał […]

5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r. Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność […]

25.10.2012 Skąd pomysł na 10-krotność stawek minimalnych?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r. L.dz.Wizja/115/2012 Pan Karol Pękul Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym przez Pana Mariusza Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dotyczącym przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową, […]

4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że rozpoczyna procedurę negocjacji w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu  11.07.2012r. pismem Wizja/92/2012r. Przypominamy, że nasze postulaty to: – natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, – anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu […]

20.07.2012 Pracodawca odpowiada – NIE WYCOFAMY OBNIŻEK HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Warszawa, 20.07.2012r THK/2861/2012   Pani Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S A „WIZJA” W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA l.dz. Wizja/92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r  informuję, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, nie ma obecnie realnych możliwości spełnienia żądań wyrażonych w w/w piśmie. […]

11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy. W razie […]