Publikowane w

listopad 2009

Protokół z dnia 9.11.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ stwierdzenie kworum, 2/ sprawozdanie z zebrania Zarządu Zwiazku z dnia 12.10.2009 r., 3/ sprawozdanie ze spotkania GIP, 4/ sprawozdanie z III konferencji Rad Programowych, 5/ sytuacja w TVP S.A. i stanowisko Związku, 6/ sprawa Malejki, 7/ obrona zwalnianych: – K. Zimowski, – […]