Publikowane w

lipiec 2012

Uchwała nr 29/2012 z dnia 25.07.2012

Uchwała nr 29/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

24.07.2012 Zuziu zawsze będziemy pamiętać, jak wspaniałym Człowiekiem był Twój Ojciec

RED. ZUZANNIE ŁAPICKIEJ – OLBRYCHSKIEJ wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia po śmierci Ojca Ś.P. Andrzeja Łapickiego Wielkiego Aktora i Reżysera, Wspaniałego Człowieka składają przyjaciele z WIZJI

20.07.2012 Pracodawca odpowiada – NIE WYCOFAMY OBNIŻEK HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Warszawa, 20.07.2012r THK/2861/2012   Pani Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S A „WIZJA” W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA l.dz. Wizja/92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r  informuję, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, nie ma obecnie realnych możliwości spełnienia żądań wyrażonych w w/w piśmie. […]

Uchwała nr 28/2012 z dnia 11.07.2012

Uchwała nr 28/2012 Na podstawie USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Art. 1.Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Art. 2. 1. Prawa i interesy […]

11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy. W razie […]

11.07.2012 Koło Gdańsk dziękuje Dyrektorowi Oddziału

Gdańsk 11.07.2012 P O D Z I Ę K O W A N I E Gdańskie Koło ZZPT TVP Wizja dziękuje Panu Zbigniewowi Jasiewiczowi, Dyrektorowi Naczelnemu Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej za godną naśladownictwa i niestety rzadką w dzisiejszych czasach – odwagę i profesjonalizm w kierowaniu tą medialną firmą. Po raz kolejny Dyrektor Jasiewicz udowodnił, że […]

8.07.2012 Zarządzie: jak długo Pracownicy wytrzymają dalsze upokorzenia? Kolażanki i Koledzy: czy nie czas na zdecydowane działania?

Warszawa, dn. 29.06.2012 r. L.dz.Wizja/81/2012 ​ ​Pan Juliusz Braun ​Prezes Zarządu TVP S.A. ​Pan ​Bogusław Piwowar ​Członek Zarządu TVP S.A ​Pan ​Marian Zalewski ​Członek Zarządu TVP S.A ​ ​ZZPT TVP S.A. Wizja jest głęboko zaniepokojony kolejnymi zwolnieniami, przede wszystkim pracowników merytorycznych TVP, obniżaniem honorariów i pozbawianiem premii części pracowników. Okrojone ramówki pozbawiają pracy resztki profesjonalistów, […]