Publikowane w

styczeń 2014

30.01.2014 Outsourcing w TVP

29.01.2014 SORRY

28.01.2014 STRAJK

DZIŚ MY-JUTRO WY !!! Koleżanki i Koledzy, Nie mamy już żadnego wyboru i musimy sięgnąć po ostateczną formę protestu, jaką jest strajk. Zarząd TVP okazał się głuchy na argumenty, lekceważy nie tylko stronę społeczną, ale i wszystkich Pracowników.  Nie możemy pozwolić na wyprowadzenie z TVP 4 grup zawodowych i zastąpienie ich firmami zewnętrznymi – bo […]

27.01.2014 Posiedzenie Komitetu Strajkowego

W związku z przyjęciem uchwały Zarządu OZ TVP ZZPTiTMP Wizja, dotyczącej terminu strajku, zwołujemy Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Strajkowego na wtorek 28.01.2014 r. na godz. 12.00 w siedzibie Związku Zawodowego Wizja w Warszawie przy ul. Woronicza 17, blok W-1 pok. 114. Posiedzenie dotyczyć będzie przebiegu akcji strajkowej na terenie całej TVP. Zarząd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP

Uchwała nr 6/2014 z dnia 25.01.2014

Uchwała nr 6/2014   Brak jakichkolwiek postępów w negocjacjach pomiędzy Zarządem Spółki TVP S.A. a Związkiem Zawodowym Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, mimo deklaracji Prezesa Brauna składanych na ostatnim spotkaniu z Komitetem Strajkowym, oraz przyspieszenie sprawy outsourcingu przez Zarząd TVP zmusza stronę związkową, do rozpoczęcia 7 lutego  akcji strajkowej zgodnej z wyrażoną w referendum […]

23.01.2014 outsourcing 4 grup zawodowych przyspieszył !!!

W dniu 23.01.2014r. w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Prezes Braun poinformował o przyspieszeniu procesu outsourcingu 4 grup zawodowych. Wybór firmy, która ma przejąć Pracowników, odbędzie się według następującego kalendarza: – ok. 5 lutego – przekazanie dokumentów wykonawcom – pierwszy kwartał 2014 – proces uzupełniający procedury promocji stanowiskowych – ok. 20 marca […]

21.01.2014 Przewodniczący EFJ przeciw outsourcingowi w TVP

ZZPTiTMP Wizja OZ TVP uzyskał informację z SDP, iż odbyło się spotkanie Prezesa Juliusza Brauna z Przewodniczącym Europejskiej Federacji Dziennikarzy Panem M.B.Bjerregard’em w sprawie outsourcingu 55o pracowników TVP. Jak się dowiedzieliśmy, Przewodniczący EFJ zdecydowanie stoi na stanowisku, że outsourcing pracowników TVP jest działaniem szkodliwym i rekomenduje Prezesowi Braunowi wycofanie się z tego pomysłu. Przewodniczący EFJ […]

21.01.2014 PRACOWNICY PRZECIW ZMIANIE ZASAD OBLICZANIA NAGRODY JUBILEUSZOWEJ

ZZPTiTMP Wizja OZ TVP w odpowiedzi na komunikat Centrum Informacji TVP, jakoby Pracownicy wyrazili wolę zmiany zasad obliczania nagrody jubileuszowej w sposób proponowany przez pracodawcę, stoi na stanowisku (posługując się logiką argumentacji pracodawcy w sposobie zaprezentowania wyników referendum strajkowego w komunikacie rzecznika Rakowieckiego), iż należałoby przyjąć, że zdecydowana większość pracowników głosowała PRZECIW w ankiecie BZKL. […]

Uchwała nr 5/2014 z dnia 20.01.2014

Uchwała nr 5/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 4/2014   Zarząd ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę o obowiązkowej obecności na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu swoich członków z Warszawy, natomiast pozostałych zobowiązał do obecności w miarę możliwości, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwała nr 3/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 3/2014   Zarząd  ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę  o odwieszeniu akcji strajkowej  ze względu na brak realizacji przez Zarządu TVP SA postulatów strajkowych oraz zaniechanie dialogu ze stroną związkową. Zarząd  TVP SA nie wycofał się także z najważniejszego z postulatów tj. decyzji o przekazaniu czterech grup pracowniczych tj. dziennikarzy,  montażystów, charakteryzatorów oraz grafików do […]

Uchwała nr 2/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 2/2014   Zarząd  Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  Wizja z dniem 13.01.2014 cofa zawieszenie Pana Witolda Kani w prawach członka Zarządu  ZZPT iTMP WIZJA. W sytuacji kiedy Pan Witold Kania nadal nie będzie  wykonywał funkcji członka Zarządu Związku w sposób przewidziany Statutem tj. m.in.  nie będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu  […]

Uchwała nr 1/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 1/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zobowiązuje Przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik i Skarbnika Stanisława Kucharskiego do zawarcia umowy o dzieło z Panem Marianem Mrzygłodem w zakresie zgodnym z poprzednio zawartą z nim umową nr 2/2013 i z terminem realizacji 14.01. 2014. – 30.06.2014 i przeznacza na ten cel […]