Publikowane w

styczeń 2010

30.01.2010 Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursku na zarząd TVP SA

W dniu 9.12.2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu TVP SA. w grudniu 2009 r. Warszawa, dn. 9.12.2009 r. L.dz.WIZJA/139/2010 Pan Bogusław Szwedo Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA […]

25.01.2010 Tragedia Oddziałów – autor Urszula Dembińska, na podstawie własnej pracy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH W STRUKTURZE TELEWIZJI PUBLICZNEJ W POLSCE. MBA USZ 2009.

Warszawa, 25.01.2010 r. L.dz. Wizja/6/2010 Sz. Pan Romuald Orzeł Prezes Zarządu TVP S.A. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja jest zaniepokojony sytuacją  w oddziałach terenowych Telewizji Polskiej. Decyzja  o zmniejszeniu budżetów  oddziałów o ponad 40%, powoduje, że z anteny masowo zdejmowane są programy, a dziennikarze, aby móc pracować są zmuszani do  akwizycji i […]

21.01.2010 OZZKPT przyłącza się do sporu zbiorowego

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Kierowników Produkcji Telewizyjnej przłączył się do sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja. czytaj pismo OZZKPT w sprawie przyłączenia do sporu zbiorowego

Obniżenie honorariów o 30%

W związku z kolejnym poleceniem obniżenia pracownikom twórczym i technicznym honorariów pracowniczych i premii zadaniowych o 30% Zarząd ZZPT TVP SA Wizja w dniu 18.01.2010 podjął uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego o tę kwestię. Wystąpiliśmy do dyrektora Biura Kadr z dwoma pismami w tej sprawie Wizja/5/2010 oraz Wizja/7/2010. W dniu 8.02.2010 ZZPT TVP SA […]

O jakie kwestie rozszerzyliśmy spór zbiorowy ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie: –  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, […]

18.01.2010

18.01.2010 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że, na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego – pismo Wizja/5/2010, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie: –  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w […]

Uchwała nr 1/2010 z dnia 18.01.2010

Uchwała nr 1/2010 z dnia 18.01.2010 Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja 1. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przenoszenia efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, przy pozostawieniu […]

Władze i Kontakt

Janusz Głowacz Przewodniczący Sekcji Techniki Zbigniew Bieniak Wiceprzewodniczący Sekcji Techniki Marek Boniecki Wiceprzewodniczący Sekcji Techniki

Władze i Kontakt

Wakat Przewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii Krzysztof Buchowicz Wiceprzewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii

Władze i Kontakt

Witold Wojciechowski Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku Marek Fabijański Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku

Władze i Kontakt

Wakat Przewodniczący Sekcji Operatorów Kamer Paweł Malinowski Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Kamer

Władze i Kontakt

Andrzej Błaszkiewicz Przewodniczący Sekcji Montażystów Antoni Parol Wiceprzewodniczący Sekcji Montażystów

Władze i Kontakt

Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy Witold Stanisławski Wiceprzewodniczący Sekcji Dziennikarzy

Władze i Kontakt

Leszek Foltyn Przewodniczący Koła Szczecin Urszula Dembińska-Nowakowska Wiceprzewodnicząca Koła Szczecin

Władze i Kontakt

Katarzyna Kozłowska-Domańska Przewodnicząca Koła

Władze i Kontakt

Andrzej Pieczyński Przewodniczący Koła Woronicza Piotr Klatt Wiceprzewodniczący Koła Woronicza

Władze i Kontakt

Barbara Pawlak Przewodnicząca Koła Rzeszów Paweł Teichman Wiceprzewodniczący Koła Rzeszów

Władze i Kontakt

Agata Ławniczak Przewodnicząca Koła Poznań

Władze i Kontakt

Waldemar Wiśniewski Przewodniczący Koła Łódź Mariusz Lipińska Wiceprzewodniczący Koła Łódź

Władze i Kontakt

Szczepan Adamiuk Przewodniczący Koła Lublin Małgorzata Ochnik-Kędziora Wiceprzewodnicząca Koła Lublin